Návrat EXPEDICE ORANG ASLI

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 0/2008, vloženo dne 08.04.2008

[Stálý odkaz na článek]

Expedice ORANG ASLI, stejně jako předcházející výprava mezi Pygmeje Bambuti v Kongu, měla za cíl připomenout význam antropologa českého původu Pavla Šebestu. V jeho stopách zamířila opět do živé minulosti lidstva. Cestovatelská dvojice Alena Žákovská a Milan Daněk se vrátila 2.4.2008 z Malajsie, kde pátrala po osudech Negritů Semangů. Tyto přírodní národy žili ještě na počátku minulého století pravěkým způsobem života. Plaší a mírumilovní obyvatelé pralesa (nikdy neválčili, neznaly sebevraždy ani krádeže) tehdy nepoužívali ani kamenné nástroje. Základní surovinou pro výrobu nástrojů pro ně byl bambus. Jestliže předcházející cesty expedičního sdružení Horizont byly v nadsázce pojmenovány „výpravy do doby kamenné“, lze ve stejném duchu tvrdit, že se nyní jednalo o putovaní ještě hlouběji do dějin lidstva: „za posledními živými svědky doby bambusové“.
Pavel Šebesta jako první badatel provedl ucelený výzkum Semangů z antropologického, kulturního a jazykového hlediska v létech 1924-25 a 1938-39. Tehdy poukazoval, že jde o civilizací ohrožené vymírající národy. Záměrem cesty po severu pevninské části Malajsie bylo zjistit rozsah změn ve způsobu života i současné vztahy majoritní malajské společnosti k pralesním Semangům (jejichž různorodé skupiny jsou souhrnně malajsky označovány za Orang Asli , což v překladu znamená První nebo Původní lidé). Již předem nešlo očekávat žádná senzační zjištění o lidech bez kontaktu s moderním světem. Po tisíce let neměnný životní styl se nemohl vyhnout civilizačním změnám. Vláda vede relativně úspěšnou asimilační kampaň a podařilo se jí změnit nomádský způsob života lovců a sběračů u absolutně převažují části obyvatelstva Orang Asli. Přesto se podařilo přivést zajímavé poznatky z návštěvy několika míst, kde se i současnost stále velmi podobá dobám Šebestových výzkumů. Polonomádským způsobem života nadále žijí některé skupiny Bateků v rozsáhlé rezervaci Taman Negara. Odmítají vládní pomoc i lékařskou péči, neumí číst a psát, neposílají děti do škol. Trojice těchto mladých Bateků přijala nabídku k doprovodu výpravy při cestě na vrchol nejvyšší hory pevninské Malajsie (Gunung Tahan 2.187m). Týdenní trek byl výbornou příležitostí k získání poznatků o jejich chování v přirozeném prostředí pralesa. K dalším zajímavým setkáním došlo v oblasti jezer Temengo Lake obývané skupinami Džahájů. V těchto místech se Šebesta pohyboval nejčastěji. Tehdy se však nejednalo o jezera, ale o povodí horního toku řeky Perak. Z důvodů údajného nebezpečí z Thajska i možnosti získávaní elektrické energie, byla oblast roku 1967 uměle zatopena. Pohyb je zde nyní možný jen na lodích. Pesimistické Šebestovy předpoklady se naštěstí ani zde nenaplnily. Zatímco tehdy odhadoval Džaháje na 800 duší, oficiální statistiky zaznamenávají zvyšující se počty Džahajů žijících nyní v 72 vesnicích (stav 1.049 příslušníků skupiny Džahaj z roku 1993 se zvýšil na 2.073 uváděný v roce 2004). Obyvatelé osady Desaria poznali na fotografii v Šebestově knize jednoho ze svých předků a přivedli představit jeho vnuka či pravnuka Ramliho. Došlo i k návštěvám vesnic, kde žijí Orang Asli ve vládou vystavených očíslovaných moderních domech s elektrikou. Obyvatelé takových vesnic jezdí na motorkách, občas i auty, s oblibou nosí sluneční brýle, dívají se na televizi.
K doplnění Šebestových poznatků posloužila i současná moderní věda. V krasových jeskyních poblíž města Lenggonk pátral neúspěšně. Archeologové se již tehdy správně domnívali, že tamní jeskynní malby pochází od Semangů. Ti naopak tvrdili, že by v jeskyních nikdy nemohli bydlet a opravdu užívali pouze primitivních přístřeší závětrných stěn z bambusu a listí, odmítali přespat i v domě Malajců. Roku 1990 došlo při výzkumu jeskyně Gunung Runtuh k objevu kostry staré přibližně 11 tisíc let. Nedávno bylo analýzou mitochondriální DNA prokázáno, že právě Semangové jsou přímými potomky nejstarších lidí, kteří sem před osmdesáti tisící lety doputovali z Afriky. Přestože se jedná o místo světově významného nálezu, místní Malajce a Číňany toto nijak nezajímá. Doptat se na cestu k jeskyni nálezu kostry známé jako „Perak Man“, bylo nečekaně velice obtížné.
Plánovaným výstupem expedice bude dokumentární film zpracovaný ve spolupráci se studiem Audiovisual i další publikační a přednášková činnost.
Cesta byla podpořena Expedičním fondem www.HedvabnaStezka.cz
Partneři: JUREK S+R, WARMPEACE, AUDIVISUAL
Sdružení HORIZONT o.s.
Kontakt: Milan Daněk, tel. 723 091 241, horizont.cz@seznam.cz, www.horizont.bk.cz


Podobné články:
Po stopách Pygmejů - Alena Žákovská a Milan Daněk - ze dne 20.07.2007 (2)

Všechny články z tohoto čísla (0/2008):

Rubrika: Zpravodajství
ČKD Blansko Wind připravila větrné elektrárny k zahájení provozu
ČKD Blansko založilo novou dceřinou společnost
Konkurzní řízení na funkci ředitelky
MAFRA – Studenti čtou a píší noviny.
Masarykova univerzita - Univerzity třetího věku...
Návrat EXPEDICE ORANG ASLI
Slavní a zapomenutí
Slavnostní shromáždění zahrádkářů
Spisovatelka a ilustrátorka navštívila školní družinu
Zahájení série exkurzí v kostele sv. Barbory v Adamově

Rubrika: Kultura
Akce DDM Boskovice - květen 2008
Čarodejnický slet s MŠ Bílkova
Koncert Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice
Pohádkový muzikál ZLATOVLÁSKA
Projekt Hudební workshopy
PŘEHLED programu KZMB BOSKOVICE
SAMOVOLNÉ VÝHONKY
Výstava obrazů ANNY KOCMANOVÉ zahájena
Výstava obrazů EMANUELA RANNÉHO „MALBA GRAFIKA“

Rubrika: Sport
Aktuální provozní doba Městských lázní Boskovice pro veřejnost
Aktuální provozní doba Městských lázní Boskovice pro veřejnost od 14.4.2008 do 20.4.2008
Aktuální provozní doba Městských lázní Boskovice pro veřejnost od 21.4.2008 do 27.4.2008
Boskovičtí ORLI dobyli Kuřim
Boskovičtí plavci úspěšně zahájili sezónu
Disciplinární komise OFS informuje
Divize
Forman cup 2008 – 2. ročník turnaje v malé kopané
Fotbalový servis
Fotbalový servis - OFS BLANSKO
Nasazení rozhodčích pro 19. kolo hrané ve dnech 19. a 20. dubna 2008
Obsazení ROZHODČÍCH OFS Blansko
Přijďte si zasportovat na "UMĚLKU"
Titul Mistrů ČR v juniorské kategorii se opět stěhuje do Svitávky
Velká cena Bruntálu v plaveckém pětiboji
Zlato a bronz pro letovické judo při DDM a TJ Sokol Letovice na Velikonočním poháru v Blansku

Rubrika: Černá kronika
Svodky Městské Policie Boskovice
Svodky MP Boskovice

Rubrika: Napsali nám
Beseda s ředitelem městské policie na ZŠ
Dravci na ZŠ Sušilova

Rubrika: Právník radí
Zastoupení na základě plné moci při převodu nemovitostí