Muž vědění a umění - PhDr. Jaroslav Bránský

Autor článku: Ctirad Burget, pro číslo 12/2008, vloženo dne 24.03.2008

[Stálý odkaz na článek]

Předposlední březnový den oslaví významné životní výročí, kulaté osmdesátiny, boskovický rodák Jaroslav Bránský. S Boskovicemi je spjat celý jeho život – maturoval na zdejším gymnáziu, do zdí tohoto ústavu se vrátil v roce 1962 jako učitel, s žáky připravil řadu hudebních a divadelních vystoupení a dalších programů, věnuje se mapování osudů místní židovské komunity, město mu vděčí za uspořádání mnoha výtvarných výstav, jako předseda klubu pro vážnou hudbu odpovídal za koncertní sezónu v Boskovicích, v neposlední řadě se věnuje publikační činnosti. Jeho stopu zkrátka najdete v mnoha oblastech společenského života.
O životní pouti
Na svět přišel právě v roce, kdy samostatný stát slavil deset let své existence. „Narodil jsem se v židovské čtvrti, žili jsme tam až do mých pětadvaceti let a to také ovlivnilo můj další život. Víte, já říkám, že boskovičtí rodáci jsou velcí patrioti, ale kdo se narodí tzv. v Židech, je dvojnásobný patriot. Ta vazba je tam zkrátka silnější.“
Po maturitě odešel studovat na Univerzitu Karlovu latinu a filozofii. „Tatínek si přál, abych šel studovat na kněze, mě samotného velmi přitahovala historie. Měl jsem v plánu ji společně s latinou studovat, ale moje tehdejší profesorka Marie Mášková mě nasměrovala k filozofii.“
V roce 1952 získal doktorát z klasické filologie. Následovala vojenská služba v Bruntále. A poté nabídka učit v Razové. „Právě tam jsem získal první učitelské zkušenosti. Přestože jsem měl vystudovanou latinu a filozofii, učil jsem především češtinu a dějepis, ale došlo třeba i na matematiku a výtvarnou výchovu. Navíc jsem tam dělal i knihovníka, na venkově to tak prostě bylo. Strávil jsem tam rok života a seznámil se například s rodinou popraveného Rudolfa Slánského, která tam byla vystěhována.“
Tři roky pak pracoval jako inspektor pro kulturu. „Právě v té době jsem poznal i svoji budoucí ženu. A v roce 1962 jsem nastoupil na boskovické gymnázium jako učitel. Tehdy jsem byl asi jediný v jihomoravském kraji, kdo učil moderní logiku. V době, kdy jsem začal učit v Boskovicích, jsem studoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. To bylo krásné období. Přednášky bývaly tak jednou měsíčně, mimo to samozřejmě zkoušky a letní soustředění. Vzhledem k tomu, že tehdy už jsem měl doktorát z Karlovy univerzity, vztahy mezi mnou a profesory byly jiné než u ostatních studentů. Mých pět úspěšně složených zkoušek v jednom dni je možná stále rekord.“
Rok 1968 zasáhl mimo jiné i do osudů gymnazijních učitelů. „Několik kolegů muselo ze školy odejít, tehdejší ředitel šel pracovat do lesů, skončila jakási doba uvolnění šedesátých let.“ Celá doba učitelování byla naplněna i kulturní činností, pořádáním výstav, divadel, koncertů, psaním, překladatelskou činností, studiem osudů boskovických Židů a mnoha dalšími aktivitami. „Z gymnázia jsem odešel v roce 1989, pak jsem ještě nějaký čas učil němčinu. Jako kantor jsem byl náročný a přísný, na druhou stranu mi hodně mých studentů později poděkovalo a řeklo, že při vysokoškolském studiu těžili ze znalostí z gymnázia a že z poznámek z mých hodin čerpali i několik semestrů. Úsměvné je třeba to, že sešity se dokonce mezi studenty i odprodávaly.“
Odchod do důchodu však vůbec neznamenal odpočinek či omezení aktivit. Vždyť právě v těchto dnech vyšla jedenáctá publikace Jaroslava Bránského s názvem Čtyři z Boskovic a další nápady jsou ještě schovány v šuplíku.
O výtvarném umění
„Výtvarné umění jsem měl vždy velmi rád. Ve škole jsem sice měl z kreslení spíše trojky, ale profesor Lacina mě přesvědčil, abych navštěvoval nepovinnou výtvarnou výchovu s tím, že to pro mě může být přínos. To bylo vlastně první setkání s výtvarničinou. Při studiích v Praze jsem chodil po galeriích a výstavách, a to i se synem našeho předního kunsthistorika Jaromíra Pečírky. A docházel jsem i na přednášky a dělal rigorózum z klasické archeologie. Navíc mě můj známý, malíř Mitáček, seznámil s principy malby, kompozice, jak se dělá podmalba apod., takže jsem byl ve výtvarném umění vcelku dobře orientován a často mě kolegové žádali, abych v galerii udělal výklad.“
V Boskovicích pak začal pořádat výtvarné výstavy a přivedl sem přední československé umělce. „Vystavoval zde například Lacina, Bouda, Kunovský či Jiří Hadlač. S ním, stejně jako s mnoha dalšími, mě pojilo i osobní přátelství. Vždy, když se s manželkou vraceli z Velkých Opatovic do Brna, zastavili se na návštěvu.“
Mnoho výtvarníků se do Boskovic rádo vracelo a oceňovali zde perfektně připravené prostředí. „K výstavám jsem vytvářel katalogy, postaral jsem se o instalaci děl, akce jsem uváděl. Některé výstavy byly i v Letovicích, tam jsem například představil dílo Adolfa Borna. Výtvarníci byli mile překvapeni, že zde na výstavu přišlo třeba víc lidí než v Praze.“
O publikační činnosti
Publikovat začal už v roce 1948, paradoxně, aniž by o tom věděl. „Můj tehdejší profesor vzal jednu moji seminární práci o tom, jak lidé čekají na nové knížky a poslal to do Knižních novinek. Pak v Bruntále, když jsem působil jako kulturní inspektor, jsem psal referáty o divadle a výstavách. No a po návratu do Boskovic jsem do Nového života psal recenze knížek, zajímavosti z historie, o boskovických Židech. A následovalo už psaní mých knih a vznikl Slovník výtvarných umělců v okrese Blansko či Hudební slovník okresu Blansko a další díla.“
Velkých tématem pak bylo studium historie Židů a s tím spojené publikace. „Dalším dílem byla například publikace Ježkové z Blanenska, což je studie o historii významného rodu Ježků v letech 1700 – 1950.“
Jaroslav Bránský vydává i další publikace, a to z mnoha různých oborů – zachycuje dějiny boskovického pěveckého sboru Janáček, překládá tvorbu francouzského básníka Guillauma Apollinaira, hry Hermanna Ungara...
O Židech v Boskovicích
To, že se narodil právě v židovské čtvrti ve městě, kde je třetí největší židovský hřbitov v republice, předznamenalo jeho zájem o toto téma. „Bylo přirozené, že jsem se začal zajímat o to, jak je možné, že tak velká komunita v podstatě zmizí, o osudy jejích členů, o jejich stopu v dějinách města.“
Téma zpracovává především v knihách Osudy Židů z Boskovic a bývalého okresu boskovického a Židé v Boskovicích. „V Boskovicích je velmi zachovalý židovský archiv z let 1850 – 1921. Mimo toho jsou zde i trosky staršího archivu od roku 1799, kde jsou soupisy tzv. židovských familií. Mimochodem, jejich počet byl upraven zákonem a v Boskovicích jich mohlo být nejvíce 326, proto někteří místní Židé odcházeli na Slovensko, kde tento zákon neplatil a mohli se tam usadit. Další materiály se nalézají i v Moravském zemském archivu v Brně a na kunštátském zámku. Pramenů k dílům bylo tedy opravdu hodně a byla to náročná a dlouhá práce.“
S osudy Židů úzce souvisí i zájem Jaroslava Bránského o osobu a dílo spisovatele Hermanna Ungara, kterého pro ostatní jakoby znovu vzkřísil. „V roce 1967 jsem napsal stručný životopis Hermanna Ungara. Jedna pražská germanistka jej převzala a na dálku jsme se díky tomu seznámili s německým publicistou, který pracoval na stejném tématu a vzájemně jsme si předali dosavadní poznatky. Kromě jiných Ungarových děl jsem přeložil i jeho hru Altánek. Tu uvedla pražská Ypsilonka u příležitosti čtyřicátého výročí založení divadla a hrála se tři roky.“
I nejnovější publikační plány se týkají židovské historie. „Mapuji život Mošeho Spitzera, který po válce působil v Izraeli jako sběratel umění.“
O hodnotách a životních láskách
„Žebříčky hodnot jsou dnes posunuté. Není už takový vztah ke kultuře, vzdělání, málo lidí jde na dobrý koncert nebo koupí opravdu kvalitní knihu. Stále více převažuje měřítko peněz, vše je kšeft, je to bohužel vidět i v umění. V životě jsem měl a stále mám rád hodně věcí, které mě provázejí – historii, hudbu, výtvarné umění, učitelské povolání. Nelze říct, která je důležitější a mému srdci bližší. Právě Hermann Ungar jednou na podobnou otázku odpověděl: Nemohu ze svých děl vyzdvihnout jeden spis, to bych ty ostatní znevážil.

S Jaroslavem Bránským se můžete setkat v sobotu 29. března od 15.30 hodin v zámeckém skleníku, kde představí svoji novou a jak sám říká, snad ne poslední knihu Čtyři z Boskovic a jistě rád přidá několik postřehů ze svého opravdu bohatého života.


Podobné články:
Česká klavírní legenda IGOR ARDAŠEV zahraje v Zámeckém skleníku v Boskovicích - ze dne 27.04.2015 (2)
Lego na Zámeckém skleníku - ze dne 11.03.2015 (2)
LEGO TECHNIC SHOW – Stroje v pohybu - ze dne 05.03.2015 (2)
Tančírna s Mixem Jaroslava Kolčavy - ze dne 05.03.2015 (2)
Ďábelský virtuóz Ivan Herák s cikánskou kapelou - ze dne 08.10.2014 (2)
ZÁMECKÝ SKLENÍK OŽIJE PŘEHLÍDKOU KAPEL - ze dne 04.03.2014 (2)
Děti v Boskovicích vítaly nový rok - ze dne 04.02.2014 (2)
Výstava Retro 12 byla zahájena - ze dne 23.07.2013 (2)
Filipovy fotografie ve skleníku - ze dne 30.03.2012 (2)
Blue Effect ve skleníku - ze dne 08.11.2011 (2)
Bonsaje ve skleníku - ze dne 08.06.2011 (2)
Španělské rytmy ve skleníku - ze dne 30.03.2011 (2)
Taneční svět v Zámeckém skleníku - ze dne 28.03.2011 (2)
Legománie ve skleníku - ze dne 16.02.2011 (2)
Novoroční veselí ve Skleníku - ze dne 04.02.2011 (2)
Otrhando a Obejda ve Skleníku - ze dne 07.01.2011 (2)
Ochutnávka jazzu a blues je za dveřmi - ze dne 09.11.2010 (2)
Skleník patřil umělcům - ze dne 28.10.2010 (2)
Sami sobě v Boskovicích podruhé - ze dne 15.10.2010 (2)
Senioři slavili muzikálově - ze dne 13.10.2010 (2)

Všechny články z tohoto čísla (12/2008):

Rubrika: Zpravodajství
Další Kruhový objezd
Firma Alps se bude stěhovat do nového - U Sebranic začala výstavba
Chtějí elektrárnu
Kvůli dotacím a vichřici tolik nekáceli
LETEM SVĚTEM
Lidé dluží městům - Boskovičtí dluží městu přes pět milionů, Letovičtí jsou na tom mnohem lépe
Největší zájem je o rejstřík trestů
Rozsečtí dají práci třem lidem
Speciální internetový Net vlak stíral hranice
Škodám na včelstvech se dá zabránit - Včelaři ale musí být zodpovědní
Vítání velikonoc na Suchém

Rubrika: Kultura
Galerie dá prostor Bayerové
Koncert pro Pohodu zavítá do Boskovic
Lysický zámek zahájil sezónu, připravuje řadu akcí
Opět prožijí noc s Andersenem

Rubrika: Sport
Boskovice doma v důležitém zápase zabraly
Divize, 17. kolo
Fotbalový servis
Kam za sportem
Nasazení rozhodčích OFS Blansko
Okresní stolně tenisová sezóna je minulostí
Trénovali v Brně při závodu
Utkání otočili během dvou minut
V derby se radoval blanenský tým
Volejbalové řádky
Zahrají si o školního přeborníka

Rubrika: Představujeme
Muž vědění a umění - PhDr. Jaroslav Bránský

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
Český jazyk podle ŠVP
Odpoledne plné hudby
Poděkování
Práce na projektu Otevřené oči pokračuje
Těšíme se na Velikonoce
z Našeho pohledu
Zajímavý honorář