Koronavirus se do pitné vody nedostane, říká ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 5/2020, vloženo dne 06.04.2020

[Stálý odkaz na článek]

Region * Poslední týdny nejsou v souvislosti boje proti pandemii koronaviru Covid-19 nic jednoduchého. A už vůbec ne pro ty, kteří zajišťují základní chod civilizace. Nejde přitom jen o záchranáře nasazené opravdu v první linii, tedy zejména zdravotníky, ale také hasiče nebo policisty. Neméně důležitým úkolem zůstává také zajištění dostatku pitné vody pro domácnosti, jelikož bez životodárné tekutiny by se celá snaha mohla rychle zvrhnout do nepředstavitelných problémů. Proto jsme se zeptali ředitele boskovické divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Petra Fialy, jak moc nouzový stav toto hospodářství ovlivňuje.

Jak moc se na vodohospodářském průmyslu projevuje řádění koronaviru? Daří se zajistit dodávky pitné vody v běžné míře?
V současné době jsme museli přistoupit k nouzovému režimu, kdy je pro naši společnost jednou jedinou prioritou zajištění pitné vody pro všechny a zároveň likvidace odpadních vod. Všechny další naše podnikatelské aktivity,  jako například stavební činnost nebo projektování, jsme omezili. Zároveň jsme nastavili takový režim, aby bylo možné, v případě, že by se nakazil někdo ze zaměstnanců a ostatní pracovníci se dostali do karantény, abychom měli vždy nějaké další pracovníky schopné pracovat v záloze. Je to velmi složité, ale na rozdíl třeba od automobilek nemůžeme zastavit výrobu. Myslím, že si nikdo z nás nedovede představit, co by znamenalo, kdyby v době, kdy klademe maximální důraz na hygienu, netekla třeba několik dní voda.

Zpřísnily se nějak hygienické podmínky? Třeba pro čerpání vody nebo její čištění?
Vycházíme ze stanoviska Národního referenčního centra pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou. Dle tohoto stanoviska jsou rezervoárem této infekce, která napadá horní a dolní cesty dýchací, nemocní lidé, kteří virus vylučují při kašlání, smrkání, kýchání. Nemoc se tedy šíří jednak kapénkovou nákazou (aerosolem v okolí nemocného), jednak osobním kontaktem s nemocným či povrchy, kterých se nemocný dotýkal. Nový koronavirus se tedy nedostane do zdrojů surové vody. A v našem regionu, kde jsou vodní zdroje pouze podzemní, toto tvrzení platí dvojnásob. Na základě tohoto stanoviska a na základě poznatků našich specialistů pracujeme v tomto směru ve standardním režimu. 

Museli jste odložit nějaké důležité projekty?
Jak jsem již zmínil, omezili jsme částečně naše služby, ale to především proto, abychom s potřebnou rezervou zajistili naši hlavní činnost, a to je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Pracovníky jsme rozdělili tak, aby se minimálně potkávali, pracují zejména mimo města a obce, část je doma v pohotovosti jako záloha pro případ šíření nákazy mezi zaměstnanci, nařizujeme dovolené. Zároveň jsme, právě z důvodu zajištění dostatku vody pro naše odběratele, zcela omezili plánované odstávky vodovodů. Hejtman Jihomoravského kraje vydal 12.3.2020 zatím na 30 dní zákaz takových plánovaných staveb, které mají vliv na dodávku a odvádění vody. Takže lze například položit kus nového potrubí, ale nelze jej napojovat na systém. Dále nenapojujeme nové přípojky, nevyměňujeme vodoměry, omezili jsme odečty vodoměrů, prostě snažíme se omezit osobní kontakt a chránit naše zaměstnance i odběratele. V současné době tedy zejména dodáváme pitnou vodu, čistíme vodu odpadní a naši zaměstnanci samozřejmě bezodkladně likvidují havárie, k nimž na vodovodech a kanalizacích dochází. A jako zákon schválnosti, v této době více než kdy jindy. Naši situaci v této době navíc stále komplikuje boj se suchem, protože pořád navážíme do některých obcí vodu do vodojemů. Je potřeba zajistit, aby zvláště v dnešní době bylo všude vody dostatek, bez ohledu na kapacitu zdrojů.

Pokud mají odběratelé nějaké problémy, počítám, že než vyrazit do kanceláří je vhodné vše řešit po telefonu nebo pomocí e-mailu?
Ano, v současné době jsme uzavřeli naše zákaznická oddělení, ale i pokladny. Všechno, co naši zákazníci potřebují, mohou řešit s námi jednak prostřednictvím našeho zákaznického systému, do něhož se dostanou přes naše internetové stránky. Na těchto stránkách také naleznou aktuální informace o všem, co je potřeba. Jsme samozřejmě k dispozici na e-mailech, telefonech, k dispozici je nepřetržitá služba na centrálním dispečinku, po pracovní době a o víkendech držíme pravidelnou pohotovost. Také platby je možné v současné době provádět pouze převodem na účet.

Jak osobně vnímáte nynější situaci vodohospodářů v České republice?
V souvislosti s naší profesí mě trochu mrzí, že je na nás tak trochu zapomenuto. Samozřejmě rozumím tomu a podporuji, že na prvním místě musí být zdravotnický personál, policie, hasiči, pečovatelské služby a podobně. Ale v další vlně by podle mě měli být logicky montéři vodovodů i kanalizací, protože bez vody by se infekce šířila nepředstavitelnou rychlostí. Zatím byly naše požadavky většinou uloženy na neurčito, přitom některé, v dnešní situaci možná ne až tak důležité obory, vybaveny nějakým způsobem byly. Ale jak jsem uvedl, prioritou musí být samozřejmě nemocnice, pečovatelské ústavy, atd.
Přesto se nám podařilo zabezpečit pro naše zaměstnance, samozřejmě zejména pro terénní pracovníky, dostatek dezinfekčních prostředků i roušek. Tady bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům za samovýrobu i některým regionálním firmám za nezištnou pomoc. A samozřejmě chci poděkovat všem, kteří zvlášť v této době vnímají důležitost naší práce.

Předpokládám, že jste museli rušit i některé veřejné akce.
Ano, ještě před nařízením vlády jsme z bezpečnostních důvodů zrušili Světový den vody a samozřejmě se letos nebude konat ani každoroční oblíbený cyklovýlet, ruší se exkurze, dny otevřených dveří, apod. To jsou ale určitě v dnešní realitě, kdy se bortí většina důležitějších pomyslných jistot, akce nepodstatné a zbytné. Teď je nejdůležitější, a to bych chtěl popřát nám všem, abychom tuto dobu přestáli s co nejmenšími problémy, ale samozřejmě hlavně ve zdraví.

za rozhovor poděkoval
Lukáš LorencPodobné články:
Střediskám volného času by již nemělo hrozit omezení - ze dne 29.12.2020 (2)
Do škol se postupně začínají vracet děti - ze dne 24.11.2020 (2)
Prodlouží platnost řidičských oprávnění - ze dne 22.11.2020 (2)
Republika znovu vyhlásila nouzový stav - ze dne 06.10.2020 (2)
V Boskovicích nesouhlasí se změnou otevření pošty - ze dne 27.09.2020 (2)
Žádají o odměny pro sociální pracovníky - ze dne 29.06.2020 (2)
Sucho na Blanensku stále pokračuje, přestože srážek přibývá - ze dne 15.06.2020 (2)
Venku již bez roušek, domovy seniorů obnovují možnost návštěv - ze dne 25.05.2020 (2)
Koronavirus se do pitné vody nedostane, říká ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - ze dne 07.05.2020 (2)
Nouzový stav a legislativa - ze dne 20.04.2020 (2)
Končí televizní signál DVB-T - ze dne 16.03.2020 (2)
Nemocnice má krve dostatek - ze dne 11.03.2020 (2)
Představili se na Regiontouru - ze dne 10.02.2020 (2)
Cena za odpady zatím roste jen výjimečně - ze dne 27.01.2020 (2)
Mikulášská nadílka pro nejmenší v Boskovicích - ze dne 15.12.2019 (2)
Přes sto tisíc pro hospic - ze dne 12.11.2019 (2)
Pálenice jsou téměř bez práce, ovoce se neurodilo - ze dne 23.10.2019 (2)
Koupaliště bilancují specifickou sezonu - ze dne 18.09.2019 (2)
Do vodojemů musí dovážet stále více vody - ze dne 12.08.2019 (2)
Jak získat pravidelný pasivní příjem? Investujte do nemovitosti! - ze dne 31.07.2019 (2)

Všechny články z tohoto čísla (5/2020):

Rubrika: Zpravodajství
Audit technických služeb prošetří policie
Boskovice navštívil ředitel silnic a dálnic
Cenu za stavbu knihovny zatím neznají
Černá Hora rozšíří rozhlas
Do školní zahrady umístí kamery
Dokončí rekonstrukce chodníků
Chtějí hřiště na posilování
Koronavirus se do pitné vody nedostane, říká ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Lesníkům chybí peníze na obnovu lesů. Sbírka může pomoci lesům u Kunštátu
Lyžařské areály po zimě počítají ztráty
Místo karantény vzali lidé přírodu útokem
Nahradí Malý Chlum nová rozhledna?
Nouzový stav a legislativa
Nouzový stav pokračuje - Na jižní Moravě zkoušejí chytrou karanténu
Nový chodník zvýší bezpečnost školáků
Obce pokračují se zajištěním pitné vody
Ohňostroje v Boskovicích nakonec nezakáží
Opravují kulturní dům
Ornitologové prosí veřejnost o pomoc při mapování výskytu chocholoušů
Pokračovali s obnovou chatek
Policisté darovali krev
Policisté řešili více přestupků
Postiženému záchranáři přispěli na vozík
Protestovali obrazcem v poli
Provedou obměnu veřejného osvětlení
Rozdělili dotace na aktivity, památky či kulturu
Slavnosti řemesel se ruší
Služby Boskovice se rozhodly v minulých dnech dezinfikovat veřejná prostranství
Stavba letního kina pokračuje
Střední školy se chystají na odsunuté maturity
Školní zápisy proběhnou letos bez dětí
Upravují spojení zámku a zahrady
Ve Skalici posílí prameniště
Venku již bez roušek, domovy seniorů obnovují možnost návštěv
Vybrali malbu opěrné zdi v v Pilském údolí
Vybrali místo pro odpady
Vznikne ve Velkých Opatovicích klub pro mládež?
ZEMŘEL ZNALEC A VĚRNÝ PROPAGÁTOR DÍLA BOHUSLAVA MARTINŮ, PhDr. FRANTIŠEK POPELKA
Získali monitory dechu

Rubrika: Sport
Hokejista Král získal smlouvu v NHL
Květnový závodní maraton také podlehl
Sportovec bez závodů, to je strašná představa
Vzpěrači byli nejlepší
Z krásného snu se stala noční můra, líčí poslední rok fotbalista Lukáš Vorlický

Rubrika: Černá kronika
Během týdne vyjížděl na Blanensko hned třikrát pyrotechnik
Nařezané klády dřeva zmizely - zloděj ukradl dvacet kubíků smrkové kulatiny
Někdo odcizil stavební nářadí určené k zaměřování
Neviděli jste odcizené kolo z Černé Hory?

Rubrika: Napsali nám
Mých pár dní s karanténou
Nouzový stav a legislativa
Obnova lesů i v době pandemie koronaviru
Očista Bačova sólo
Poděkování
V Blansku zahájí sběr potravin, chybí stovky kilogramů potravin
Z dějin svobodného dvora ve Vískách u Boskovic

Rubrika: Právník radí
Soudní řízení o úpravě výkonu rodičovské odpovědnosti a výživy nezletilých dětí