K automotodromu po novém asfaltu

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 19/2011, vloženo dne 14.09.2011

[Stálý odkaz na článek]

Novou silnici mezi Popůvkami a Ostrovačicemi na Brněnsku v celkové délce pěti kilometrů dnes slavnostně předali do užívání představitelé Jihomoravského kraje.
Silnice II/602, na které se uvedený úsek nachází, patří k dopravně významným silničním tahům Jihomoravského kraje. Dopravní zatížení v úseku Popůvky – Ostrovačice představuje dle sčítání dopravy v roce 2010 intenzitu 6 531 vozidel za den.
Slavnostní otevření komunikace, které se uskutečnilo na křižovatce silnice s odbočkou k automotodromu.
Investiční záměr na rekonstrukci silnice II/602 Popůvky – Ostrovačice schválila Rada Jihomoravského kraje již v roce 2004. Možnost realizace projektu byla odsouhlasena usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje 12.června 2008, které odsouhlasilo zařazení stavby do programu ROP NUTS 2.Jihovýchod.

Silnice II/602 patří k dopravně významným silničním tahům Jihomoravského kraje . Dopravní zatížení v úseku Popůvky – Ostrovačice představuje dle sčítání dopravy v roce 2010 intenzitu 6 531 vozidel/den. Komunikace je ale často využívána jako objízdná trasa pro odklon vozidel z dálnice D1 z důvodů nehody v úseku mezi dálničními křižovatkami Brno - západ EXIT 190 a Kývalka EXIT 182. Intenzita dopravy v době uzavírky dálnice D1 v tomto úseku neúměrně stoupá. Úseky silnice jsou také hlavní příjezdovou komunikací na Automotodrom Brno a v době konání závodů jsou extrémně zatíženy.


Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II. třídy II/602 mezi obcemi Popůvky a Ostrovačice v délce 2,530 km a silnice III. třídy III/6021 (Kývalka - Žebětín) v délce 2,518 km. Celková délka provedených úprav silnic činí 5,048 km.

Na silnici II/602 bylo provedeno rozšíření silnice o stoupací pruh. V úseku od Popůvek byla odstraněna původní dlážděná vozovka, která svým stavebním stavem a šířkovými parametry nevyhovovala narůstající intenzitě silničního provozu a zejména v zimním období způsobovala komplikace v zajištění sjízdnosti. Na silnici III/6021 Kývalka – Žebětín se jedná o celkovou rekonstrukci živičného krytu včetně nového trvanlivého dopravního značení.

Stavební práce byly zahájeny na základě projednání příslušných dopravních omezení a objížděk dne 18.4.2011 Objízdná trasa byla primárně stanovena po dálnici D1 mezi sjezdy Brno – západ a Kývalka. Pro tento úsek dálnice byla po dobu výstavby zajištěna výjimka MD ČR ze zpoplatnění. Pro vozidla, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km/hod a nemohou proto jet po objízdné dálniční trase a pro autobusy IDS Jmk, byla objízdná trasa vedena Troubskem Veselkou, po Staré dálnici přes Žebětín a po silnici III/3842 kolem Masarykova okruhu a do Ostrovačic.
Dne 17.6.2011 byly dokončeny stavební úpravy části silnice II/602 od Kývalky včetně spojovací silnice III/6021 Kývalka – Žebětín. Dokončení těchto prací umožnilo provést úpravy objízdných tras a podařilo se tak zajistit i možnost příjezdu k Automotodromu.

Významným časovým a termínovým mezníkem při realizaci stavby bylo konání motocyklových závodů Grand Prix ve dnech 12.-14. srpna 2011. Pro zajištění bezkolizní přepravy návštěvníků byl pro mimořádnou hromadnou dopravu v den konání hlavních závodů umožněn průjezd rozestavěnou částí silnice II/602 od Popůvek. Toto opatření, stanovené na základě smluvních ujednání, umožnilo pořadatelům této prestižní akce zajistit bezkonfliktní zvládnutí nezbytných dopravních opatření.

Smlouva o dílo s vítězem zadávacího řízení a.s. SKANSKA garantovala, že stavba bude provedena ve lhůtě 153 dnů, tj. bude ukončena nejpozději 17. září 2011. Dodavateli se podařilo tento termín o 6 dnů zkrátit. Celkové konečné náklady stavebních prací ve výši 66 mil.Kč včetně DPH představují oproti kontrolní ceně stanovené v projektové přípravě úsporu ve výši 44%.

Jihomoravskému kraji se podařilo tímto projektem, který je součástí programu ROP NUTS 2.Jihovýchod, naplnit záměr postupné modernizace dopravně zatížených silničních tahů regionálního významu. Na silničním tahu II/602 Brno – Ostrovačice – Domašov – Velká Bíteš byla v roce 2009 dokončena stavba okružní křižovatky Brno – Veselka, v červnu 2011 rekonstrukce mostu přes dálnici D1 u Domašova. Dalším cílem je postupná rekonstrukce nevyhovujících silničních úseků na tomto tahu, který je alternativou pro provoz na dálnici D1. V přípravě je projekt rekonstrukce silničního úseku Říčany - Říčky, u kterého je předpoklad realizace v rámci programu ROP NUTS 2.Jihovýchod v roce 2012, v přípravě jsou další stavby v průtazích obcí Ostrovačice, Říčany a Domašov.


Všechny články z tohoto čísla (19/2011):

Rubrika: Zpravodajství
Access city award - příležitost pro města vstřícná k hendikepovaným občanům
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 19. - 25. 9. 2011
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 26.9. - 2.10. 2011
Anketa: Návrat sportu na Jízdárnu
Babák zpět ve straně, audit byl v pořádku
Bezpečnostní rada řešila rozvoj Zdravotnické záchranné služby JMK
Boskovice budou opět patřit husám
Boskovice Doleželovi svědčily
Boskovické gymnázium: jedna třída v ohrožení
Božena Němcová stále ve sklepě
Brno se setkává s Rumunskem
Dny otevřených ateliérů na Slovácku
Do Evropského týdne mobility se v ČR nezaregistrovalo jediné město
Druhý ročník Dne pro děti v Nemocnici Blansko se vydařil
Družinová školka zahájila první školní rok
Eskalace napětí na jižní Moravě nehrozí
Gulášové klání v Rájci
Hejtman ocenil práci záchranářů
Hrádkov nabízí nové pozemky k výstavbě
Husí slavnosti okoření chovatelská výstava
Jihomoravský kraj vyzval vládu k plnění Memoranda
K automotodromu po novém asfaltu
Kraj bojuje proti kyberšikaně
Krajská rada projednala optimalizaci středních škol
Křeslo tajemníka od září obsazeno
Léčebna pohybových poruch zůstane v Boskovicích
Les plný pohádek
Logopedická ambulance Nemocnice Blansko v novém
Mikulovská konference hodnotila přeshraniční spolupráci
Na Nových Mlýnech se uskuteční mezinárodní cvičení hasičů
Nabízí zajímavou akci
Nejlevnější opět Krhov
Noc vědců 2011_ Mendelova univerzita v Brně
Nové vlaky více zpříjemní a zjednoduší cestu
Optimalizace středních škol schválena
Oslaví nové obecní prostory
Oslaví sto let skautingu
Ota Filip osobně na uvedení knihy
Otevření Akademické zahrady ZF MENDELU
PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE_plán aktivit na měsíc říjen
Posvítí si na hřbitovní zeleň
Pozvánka na výstavu Barvy podzimu
Princové a princezny na zámku
Projekty v realizaci a nové kontrakty v objemu 21 mil. EUR společnosti ČKD Blansko SMALL HYDRO
Provoz zahájili slavnostně
První zvonění oslavili básněmi a proslovy
Psychiatra propouštíme kvůli neobvyklému propisování léků a ztrátovému hospodaření
Rada doporučila zastupitelstvu vydat Zásady územního rozvoje kraje
Radnice má vlastní plán, jednání se však nebrání
Reparát za reparátem. Třetí pokus o územní plán kraje – a zřejmě bude muset být i čtvrtý
Rybářské závody
Řemeslníci zamíří do Olešnice
Slavnosti lovu na Svojanově
Soutěž o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji
Starostové se bouří: města vykonávají práci za stát a úředníky platí ze svého
Šetření kolem fotovoltaiky pokračuje
Škola má plnou podporu kraje, žádná redukce se nechystá.
Škrty v rozpočtu uzavřou archiv
TATRA PHOENIX – představení veřejnosti
Ušetří za nákup plynu
V Boskovicích zavádějí unikátní program při léčení celiaků
Vedení kyjovské nemocnice podalo další trestní oznámení
Veletrh Svět reklamy – pro úspěšnou reklamu
Výběrové řízení na dopravce na Brněnsku
Vylepší stálou expozici v Muzeu
Výzvy jsou v plném proudu
Z kostelní věže bude vyhlídka
Začne psát Jízdárna novou historii?
Zajištění financování služeb sociální prevence částkou 590 mil. korun na následující tři roky
Zastupitelstvo vydalo Zásady územního rozvoje kraje
Zlevněnka v Boskovicích už od července
Změřili síly na Okrouhlé

Rubrika: Kultura
??? ???!
Akce Muzea Blansko v říjnu 2011
Beat Salon podruhé
Jiřinky v rájeckém zámku
Knihovnu zaplaví obrazy
Osvětim, Terezín a Treblinka v Synagoze
POHYBLIVÉ KLOUBOVÉ LOUTKY
PROGRAM CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ V POLIČCE ŘÍJEN 2011
Taneční divadlo Mimi Fortunae vystoupí na Staré radnici
TEMATICKÉ PROHLÍDKY V ZÁŘÍ A ŘÍJNU
Uctí baletního mistra
Ušito na míru: Stromodivy
Zažijte noc v Moravské galerii v Brně

Rubrika: Sport
6.kolo KP fotbalistů
Aikido hledalo nové tváře
Boskovice hostily republikové mistrovství
Derby pohledem trenérů
Fotbalová přestřelka v Blansku
Hasoň a Hrdlička v Kunštátě pátí
Hrdina litoval zahozených šancí
Kovář na medaili nedosáhl
Kurz – seminář k získání trenérské Licence „C“ – trenéra fotbalu
Minerva vstupuje do sezóny
Obsazení rozhodčích OFS Blansko - 5. kolo
Obsazení rozhodčích OFS Blansko - 6. kolo
Obsazení rozhodčích OFS Blansko - 7. kolo
Páté místo je lepší, jak šesté
PODZIMNÍ BĚŽECKÁ LIGA A ÚČASTNICKÉ REKORDY
Půlmaraton vyhrál Serbessa
Ráječko a Rájec bez bodu
Rybářová mistryní
Turnaj v Holasicích
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko - 5. kolo
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko - 6. kolo

Rubrika: Představujeme
Představujeme: Jitka Přikrylová
Zavzpomínali opět na Frantu Úsobrňáka

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
Dětské odpoledne ve Žďárné
HUBNUTÍ JAKO TERAPIE?