Je sloučení Základní a Mateřské školy v Cetkovicích tou správnou cestou?

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 2/2022, vloženo dne 16.02.2022

[Stálý odkaz na článek]

Cetkovice * Zastupitelé obce Cetkovice rozhodli v prosinci 2021 o sloučení Základní a Mateřské školy v Cetkovicích, které jsou doposud samostatné příspěvkové organizace obce. Toto rozhodnutí zastupitelů vyvolalo velké obavy u řady rodičů dětí, které Základní školu v Cetkovicích navštěvují, i rodičů dětí, které by ji měly navštěvovat v budoucnu. Starosta obce Mgr. Petr Horák toto rozhodnutí považuje dle svých slov za lepší a uvedl, že takto je to i v jiných obcích, jako je Úsobrno, Vanovice či v Knínicích. V těchto uvedených obcích je skutečně Mateřská a Základní škola sloučena do jedné příspěvkové organizace, avšak ve všech jmenovaných obcích se jak mateřská, tak i základní škola, nachází v jedné budově. To potom s sebou samozřejmě přináší ekonomickou úsporu a lepší organizování provozu včetně možné zastupitelnosti zaměstnanců. V obci Cetkovice se však Základní škola a Mateřská škola nachází každá v jiné budově, které jsou od sebe vzdáleny cca 400m, a nejsou tedy ani budovami sousedními či v bezprostřední blízkosti. S ohledem na počty žáků v Základní škole a Mateřské škole a na charakter těchto budov není reálné jejich tzv. sestěhování, a tak lepší organizování provozu či zastupitelnost zaměstnanců sloučených škol lze očekávat jen stěží. Rodiče se obávají, že právě s ohledem na tuto skutečnost nebude nadále jedno či druhé školské zařízení řízeno efektivně s plným nasazením, jako je tomu doposud, kdy každá škola má svoji ředitelku působící osobně přímo v dané škole, a je tak vždy v co nejužším osobním kontaktu se zaměstnanci, žáky a rodiči.
Dle starosty obce Mgr. Petra Horáka je dalším důvodem pro sloučení Základní a Mateřské školy i úspora peněz z obecního rozpočtu. K dotazu rodičů, kteří se zúčastnili dne 25. 1. 2022 jednání zastupitelstva obce Cetkovice, by se podle slov starosty mělo jednat především o peníze vynakládané na účetní služby (v současné době se jedná o částku asi 80.000,-Kč ročně). V roce 2022 očekává obec do svého rozpočtu dle schváleného rozpočtu příjmy ve výši 15.928.300,-Kč. Je tedy opravdu odhadovaná úspora 80.000,-Kč z rozpočtu obce tak zásadní částkou v poměru k rozpočtu 15.928.300,-Kč, která by měla být jedním z hlavních důvodů pro sloučení škol?
Zastupitelstvo obce Cetkovice se otázkou sloučení Základní a Mateřské školy zabývalo před deseti lety, a od té doby se k této otázce vrátilo dle slov pana starosty na svém jednání v listopadu 2021 a v prosinci 2021 bylo sloučení schváleno. A to aniž by byla dána možnost rodičům žáků, a zejména ředitelkám a zaměstnancům těchto škol, se vyjádřit k organizačnímu řešení a dopadům sloučení škol.
Závěrem tedy nezbývá než říci, že bohužel odhadovaná úspora z rozpočtu obce rozhodně nevyvažuje rizika a negativní dopady, které mohou sloučením škol nastat. A ani odůvodnění lepším organizováním provozu obou škol, včetně možné zastupitelnosti, není zřejmě na místě, vzhledem k tomu, že i nadále budou obě školy působit každá v jiné budově.
Řada rodičů se tedy na zastupitelstvo obce Cetkovice obrátila dopisem, ve kterém zastupitele žádá, aby se sloučením Základní a Mateřské školy opět zabývali a zvážili, zda důvody, které vedly k rozhodnutí o sloučení (kdy ale některé pozitivní přínosy lze jen těžko očekávat -lepší organizování provozu, zastupitelnost), skutečně zásadně převažují nad riziky a možnými negativními důsledky takového rozhodnutí.

Mgr. Jana Jurdičová Paroulková


Podobné články:
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 24. kolo, 24. – 25. 5. 2008 - ze dne 27.05.2008 (2)
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 15. kolo mužů, 28. kolo dorostu - 8. 5. 2008 - ze dne 09.05.2008 (2)
V Cetkovicích opravují vodovod i kanalizaci - ze dne 13.11.2023 (1)
Přechod v Cetkovicích nepovolili - ze dne 07.11.2023 (1)
Přechod v Cetkovicích nepovolili - ze dne 18.10.2023 (1)
Okolo Malé Hané s velkou účastí - ze dne 17.09.2023 (1)
Dobrovolní hasiči mají rekord - ze dne 08.10.2022 (1)
V Cetkovicích vyvstal spor o sloučení škol - ze dne 06.03.2022 (1)
V Cetkovicích spojí školy - ze dne 20.01.2022 (1)
Začínají s opravou úřadu - ze dne 26.11.2021 (1)
V Cetkovicích uspořádali den pro děti - ze dne 27.09.2021 (1)
Obnoví a doplní dětská hřiště - ze dne 02.09.2021 (1)
Škola v Cetkovicích prochází modernizací - ze dne 21.08.2021 (1)
Projektový den ve firmě Lescus Cetkovice - ze dne 21.06.2021 (1)
Opraví obecní kapličku - ze dne 02.11.2020 (1)
V Cetkovicích vyrostla moderní lesní školka - ze dne 23.09.2020 (1)
Oprava komunikací přinesla komplikace - ze dne 30.08.2020 (1)
Benefice proti povodni - ze dne 22.08.2020 (1)
Opravují kulturní dům i rybník - ze dne 04.07.2020 (1)
Dokončují stavbu lesoparku - ze dne 06.01.2020 (1)

Všechny články z tohoto čísla (2/2022):

Rubrika: Zpravodajství
Biblioskříňka u knihovny
Bude v Červené zahradě supermarket?
Do Boskovic zavítala věda
Festival čeká třicáté výročí
Jednání o nemocnici začíná
Letovický zámek je stále na prodej
Na Valchově opravují knihovnu
Navýší dotace na kulturu
Obchod na Vratíkově podpoří naposled
Park u zámeckého skleníku projde revitalizací
Pod sjezdovkou vyroste osmnáct domů
Podmínky s vodou se mají v Drnovicích výrazně zlepšit
Polévky pomohly potřebným i školství
Rozpočty počítají s čistírnami, chodníky nebo komunikacemi
Ředitel školy může až na 10 dní vyhlásit buď distanční vzdělávání, nebo úplné volno
Schválili převod pozemků pro komunitní Domov pro osoby se zdravotním postižením
Skleníky otevřeli po téměř dvou letech
Stavba kanalizace a čistírny má začít již letos
Tříkrálová sbírka vynesla rekord
V Boskovicích navýší autobusové spoje
Zdeněk Fránek končí jako městský architekt v Boskovicích
Získají pozemky současné záchranky
Zrušenou linku Moravská Třebová - Brno přes Boskovice nahradí od března nový spoj

Rubrika: Kultura
Do Boskovic vtrhne legenda té nejsvobodnější hudby!

Rubrika: Sport
Medaile pro plaveckou štafetu
Na volejbalistky stále dopadá pandemie
Svitávka neměla konkurenci
V Hodoníně opět neuspěli
Vítězně i napodruhé
Volejbalistům se příliš nedařilo

Rubrika: Napsali nám
Dvoudenní unikátní festival Bozacon v Boskovicích
Je sloučení Základní a Mateřské školy v Cetkovicích tou správnou cestou?
Při koupi nemovitosti vyžadujte i revizi plynu a spalinových cest