Jak hospodaří město Boskovice

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 9/2018, vloženo dne 04.07.2018

[Stálý odkaz na článek]

Boskovice * V poslední době se (neustále) množí dotazy, jak jsou financovány jednotlivé aktivity města. Abychom tuto důležitou problematiku lépe pochopili, rozhodl jsem se, jako dlouholetý pracovník ve veřejné správě, informace z této oblasti utřídit.
Největší příjem ze státní kasy má město jako podíl na některých vybíraných daních. Tuto informaci je třeba chápat tak, že stát průběžně vybírá daně a z některých daní dává část krajům a obcím (vždy přepočteno na jednotku obyvatel). S těmito prostředky může město počítat trvale – pokud se daří vybírat daně.

Dalším (ovšem menším) zdrojem je financování projektů a přímých dotací. Zde platí pravidlo, že se o dotace a projekty musí město ucházet (žádat o ně) a tento příjem je proto nepravidelný.
Posledním zdrojem příjmů je vlastní činnost města – prodeje majetku, nájmy, hospodaření v lesích, atp. I zde je pochopitelně jistá část příjmů nahodilá. Pokud majetek neprodám – příjmy nemám.
Takto získané prostředky město pak užívá (vynakládá) na chod všeho, co je kolem nás. Školka, škola, kultura, sport, sociální služby, zdravotnictví, údržba zeleně, chodníků, komunikací, atd. Celá řada těchto aktivit, které město zajišťuje, má však i další příjmy. Ministerstvo školství hradí ve školce i škole veškeré mzdové výdaje a odvody s tím související. V sociálních službách stát prostřednictvím kraje přispívá na každé jedno lůžko částkou, která se každoročně mění. Ve zdravotnictví je zásadní položkou platba od zdravotních pojišťoven a město by tedy mělo hradit jen péči o nemovitý majetek. Většina ostatních aktivit je hrazena jen z rozpočtu města.

Na tomto místě je nutno podotknout, že rozpočet města v posledních letech poměrně utěšeně roste. Po roce 1990 byl celkový rozpočet v řádu desítek milionů a dnes město hospodaří v řádu stovek milionů. Je tedy otázka, jak tyto prostředky v posledních čtyřech letech (a to včetně ušetřených 50 milionů, které stávajícímu vedení zanechala bývalá koalice ODS-TOP 09, KDU-ČSL a Sportovci) byly použity. Občan jistě zaregistroval, že kromě dostavby školky na Bílkové (ale ta byla hrazena z velké části z dotace) nebyla realizována žádná velká investice.

Poslední myšlenkou je fakt, že naše město je jedním z mála, které je zřizovatelem nemocnice i zařízení sociálních služeb. A peníze, které se do těchto zařízení „dávají“ z rozpočtu města, jsou jistě finančním nákladem navíc. V posledních letech jsme opakovaně viděli snahu vedení města se této finanční zátěže zbavit a převést obě organizace na kraj. Zejména u nemocnice ta snaha byla až podezřele tajná a zbytečně ukvapená. Je třeba však zvážit otázku: Je dobře, že se naše město chová velmi zodpovědně zvláště ke starší generaci, které tak zajišťuje zdravotní péči i zabezpečení důstojného života ve stáří? Jsem hluboce přesvědčen, že v tomto případě musí převýšit sociální aspekt nad finančním a již dlouhé roky se snažím podporovat zachování současného stavu. Jen tak může naše město (na rozdíl od mnoha měst jiných) zajistit pro své občany velmi žádaný nadstandard v oblasti zdravotnictví a sociální péče – a ten pochopitelně něco stojí.

Za poslední čtyři roky máme vypracovánu celou řadu studií a projektů. Celková vynaložená suma na tyto, ve většině případů absolutně nerealizovatelné akce, je jistě v řádu milionů korun. Přitom vedení města nemá vůbec jasno v tom, co je priorita. Co by se mělo dělat hned, co ve druhé řadě a co počká. Takže projektujeme sportovní halu a nevíme, kde bude stát, projektujeme knihovnu a netušíme, zda předložený architektonický návrh je to správné řešení, opravujeme letní kino a nikdo nevidí konec, opravujeme Sokolovnu a netušíme, kdy a co se tam vlastně musí udělat, projektujeme nerealizovatelné obchvaty města za stamiliony a vůbec nevíme, kde bychom na to vzali. Snad jediný úplný popis toho, co je třeba opravit a modernizovat, zpracovává po našich interpelacích Nemocnice Boskovice. Stavíme nesmyslné centrum inovací u ZŠ Slovákova – o jehož smysluplném využití všichni zasvěcení velmi pochybují. A dalo by se pokračovat. Přitom platí nepsaná zásada, že se musí velké investice prodiskutovat napříč politickým spektrem – přece se nebudou každé čtyři roky všechny projekty upravovat na základě rozhodnutí nové politické struktury, která v té chvíli vede město. A tady si myslím, že je v současné době nejslabší místo vládnoucí koalice.
Svojí povahou jsem „vyjednavač“. Hlavním cílem mým i všech ostatních, by mělo být – pokusit se u problematických bodů najít společnou řeč a potřebné aktivity realizovat společně, napříč politickým spektrem.

Abychom tedy finančními prostředky opět zbytečně neplýtvali, bude nutné po volbách Stanovit priority investičních akcí co do potřebnosti, času a možnosti financování. Z výše uvedeného vychází jednoznačně: Dokončit zahájené modernizace letního kina a Sokolovny (náklady na dokončení budou v řádu milionů). Rozfázovat potřebné výdaje na modernizaci nemocnice do rozumných etap a postupovat krok po kroku, samozřejmě za finančního přispění kraje a vhodných dotací. Z diskutovaných umístění sportovní haly už konečně jednu vybrat, vykoupit potřebné pozemky a zahájit stavbu. Vše ostatní již není na jedno volební období a musí se seřadit do řady a počkat. Jako dobrý hospodář by město mělo také pracovat s finanční rezervou na nečekané výdaje a ne ušetřené miliony hned nerozvážně utratit, jak to udělala současná koalice.

Ing. Mgr. Pavel Vlach


Podobné články:
Do nové sezóny bez závazků - ze dne 15.03.2010 (2)
Úvodní duel rozhodl obránce - ze dne 15.03.2010 (2)
Fotbalová DIVIZE - ze dne 02.06.2008 (2)
Konkurzní řízení na funkci ředitelky - ze dne 08.04.2008 (2)
Zubaři DUBEN - ze dne 06.04.2008 (2)
Volejbalistkám se na lepší časy neblýskalo - ze dne 06.03.2008 (2)
Zaměřují se na prevenci kriminality - ze dne 14.02.2008 (2)
ZUŠ Open v Boskovicích - ze dne 16.06.2024 (1)
Cyklostezku brzdí povolení - ze dne 16.06.2024 (1)
Boskovičtí muzejníci za polárním kruhem - ze dne 16.06.2024 (1)
VAS Boskovice expanduje na Drahanskou vrchovinu - ze dne 15.06.2024 (1)
Uspořádali zábavný den pro děti ve spojení s poznáním - ze dne 15.06.2024 (1)
Summer dance cup v Boskovicích - ze dne 11.06.2024 (1)
Zahraniční učitelé pro boskovické aikido - ze dne 10.06.2024 (1)
Úprava trávníků se nepovedla - ze dne 03.06.2024 (1)
Rušení projektu knihovny provázely emoce - ze dne 03.06.2024 (1)
Stavbu v lokalitě Vinohrádky nepodpořili - ze dne 03.06.2024 (1)
SUMMER DANCE CUP BOSKOVICE - ze dne 03.06.2024 (1)
Pokračují v obnově parku před poštou - ze dne 03.06.2024 (1)
Prvňáčci ze Zelené na olympiádě - ze dne 29.05.2024 (1)

Všechny články z tohoto čísla (9/2018):

Rubrika: Zpravodajství
Balvan ve Vískách hrozil zřícením
Festival seriálů v Boskovicích nebude
Jak hospodaří město Boskovice
LetFest nabídl zábavu i ponaučení
Letní kino je vizitkou města Boskovice, říká Petr Malach
Na náměstí v Boskovicích bude knihobudka
Na posílení vodovodu na Kořenci dotaci nedostali
Na Suchém staví chatky i hřiště
Na Svojanově zažijí výletníci festival, řemeslo i mučení
Nová zastávka u nemocnice Boskovice
Přetlaková hala v Boskovicích stát nakonec nebude
Ředitelé škol v Boskovicích chtějí pokračovat v rozdělané práci
Soutěžili ve vaření guláše u přehrady Křetínky
Stavba čistírny ve Žďárné se prodlouží
Stavba polytechnického centra začala
Televizní příjem ve Velkých Opatovicích zajistí Chameleon
Ulice Bořitova zaplavila voda
V Kunštátě uspěli i přes nepřízeň počasí
Vzdělání si zaslouží lepší podmínky
Zahradní slavnost Betany v Boskovicích
Zájemci mohou nově přispět také zakoupením obrázku

Rubrika: Kultura
Cyklus pohádek se vrací na Zámek v Boskovicích
Mandolíny v Boskovicích

Rubrika: Sport
Cyklisté na Kořenci
Fotbalisté zakončili sezónu
Hrdlička a Staněk jsou znovu mistry
Je tu čas letního odpočinku, ale v červenci se s OBL stále běhá
Malina zakončil sezónu v Boskovicích
Nákladní vozy budou soutěžit v Kunštátu na Blanensku
Natálie Wilková z Boskovic na světovém šampionátu škol
Plavci na krajském přeboru
Plavecké závody v Boskovicích

Rubrika: Představujeme
Petr Papoušek z Boskovic sbírá úspěchy ve sportovním rybolovu

Rubrika: Černá kronika
Cyklista v Sebranicích narazil do mostku
Čokolády za skoro patnáct tisíc korun schoval do trenýrek

Rubrika: Napsali nám
16. VŠESOKOLSKÝ SLET ve Vanovicích
Hrad Svojanov přivítá krále
Nemocnice Blansko získala finanční dar od Vodárenské akciové společnosti, a.s.
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ - VESELÁ HARMONIKA
V Brně a Ostravě umí rozhýbat spermie