Inspekce shledala na umělecké škole pochybení

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 2/2020, vloženo dne 19.02.2020

[Stálý odkaz na článek]

Boskovice * Část učitelského sboru spolu s jedním z rodičů v závěru minulého roku podala na Jihomoravský kraj žádost o odvolání ředitelky Stanislavy Matuškové pro neslušné zacházení ze zaměstnanci, jejich urážení či bossingu. Z toho důvodu probíhala v závěru roku na škole hned dvě inspekční šetření. A obě na škole opravdu potvrdily špatné pracovní prostředí i další pochybení, přestože se jednoznačné porušení rovného zacházení neprokázalo. Rozhodnutí, jak se situací naložit, bude v následujících dnech na Jihomoravském kraji, který je zřizovatelem školy.
Šetření v závěru minulého roku na škole prováděl přímo Státní úřad inspekce práce. „Nebylo zjištěno jednoznačné nedodržování stanovené povinnosti na úseku rovného zacházení a zákazu diskriminace ze strany zaměstnavatele, ale z provedené kontroly vyplynulo, že pracovní prostředí a pracovní podmínky nejsou na pracovišti zcela v pořádku a existují určité pochybnosti o dodržování základních zásad pracovněprávních vztahů, jimiž je zejména zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance a uspokojivé podmínky pro výkon práce zaměstnance. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj bude dále postupovat v rámci svých zákonných opatření,“ uvedl mluvčí úřadu Richard Kolibač. Napjatou situaci řešila také Česká školní inspekce, podle které je špatné klima na škole již dlouhodobého charakteru. „Při šetření stížnosti bylo zjištěno, že v oblasti vzájemné komunikace vedení školy a pedagogů nedošlo ke zlepšení od poslední inspekční činnosti v červnu 2017,“ uvedl Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora.
Školní inspekce navíc našla v činnosti školy hned několik pochybení. „Při prošetřování stížnosti bylo zjištěno, že škola pochybila při přijímání žáků ke vzdělávání. V tanečním oboru nebyla jasně a transparentně nastavena kritéria pro přijímání ke vzdělání, kdy kritéria pro přijímací řízení na rok 2019/2020 nebyla zpřístupněna veřejnosti. Zákonní zástupci obdrželi zavádějící písemné vyjádření elektronickou poštou, že dítě úspěšně splnilo přijímací zkoušky do Tanečního oboru ZUŠ Boskovice, ale z důvodu plné kapacity školy je zařazeno do Spolku na podporu ZUŠ Boskovice,“ uvedl příklad. A nešlo o jediný případ. „Při přijímání žáků do přípravného studia výtvarného oboru škola nestanovila podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání, když neurčila, do kterého termínu je možné dodatečně přihlášku podat. Neprokázala, zda a jakým způsobem zveřejnila termín zkoušky. Nedoložila, jakým způsobem informovala zákonné zástupce o výsledku přijímací zkoušky. Škola stěžovatele informovala pouze ústně o tom, že žák nebyl přijat do ZUŠ z důvodu, že děti mladší šesti let nejsou přijímány, což je v rozporu se Školním vzdělávacím programem ZUŠ Boskovice. Stížnost byla v tomto bodě důvodná,“ upozornil.
Další komplikací zjistila inspekce důvodnou stížnost také v případě, kdy prošetřovala tvrzení, které se týkalo jeho působení a výuky dětí. „Inspekce v průběhu šetření zjistila, že za ředitelkou školy přišla na výuku dívka, která nebyla žákyní školy, což ředitelka školy potvrdila s tím, že se jedná o dívku, která se vzdělává ve spolku. Ředitelka školy tuto výuku zrušila,“ přiblížil Andrys. „Stížnost také poukazovala na organizaci zájezdu dětí do Chorvatska a nezajištění dohledu. Inspekce zjistila, že zájezd pořádal spolek, který není zapsán v rejstříku škol, a proto nebyl tento bod šetřen, neboť nespadá do její kompetence,“ uzavřel. O případném řešení nyní bude rozhodovat zřizovatel školy, Jihomoravský kraj.(Luke)


Podobné články:
Opraví okna umělecké školy v Boskovicích - ze dne 14.01.2024 (2)
Novým ředitelem ZUŠ Boskovice je Petr Prosser - ze dne 28.11.2020 (2)
Část pedagogů žádá odchod ředitelky ZUŠ Boskovice - ze dne 14.01.2020 (2)
Učitelé žádají odvolání ředitelky - ze dne 02.01.2020 (2)
Akce ZUŠ Boskovice na leden 2018 - ze dne 15.12.2017 (2)
Akce ZUŠ Boskovice na prosinec 2017 - ze dne 15.11.2017 (2)
Uvedou koncerty i pohádku - ze dne 25.01.2016 (2)
Slavnostní koncert ZUŠ Boskovice - ze dne 05.11.2015 (2)
Boskovické tanečnice prorazily do celostátního kola - ze dne 14.04.2010 (2)
Komorní hra na ZUŠ Boskovice - ze dne 31.03.2010 (2)
Do nové sezóny bez závazků - ze dne 15.03.2010 (2)
Úvodní duel rozhodl obránce - ze dne 15.03.2010 (2)
Pozvánky na aktuální akce ZUŠ Boskovice - ze dne 26.11.2008 (2)
Absolventský koncert TANEČNÍHO OBORU se povedl - ze dne 06.06.2008 (2)
Fotbalová DIVIZE - ze dne 02.06.2008 (2)
Konkurzní řízení na funkci ředitelky - ze dne 08.04.2008 (2)
Zubaři DUBEN - ze dne 06.04.2008 (2)
Volejbalistkám se na lepší časy neblýskalo - ze dne 06.03.2008 (2)
Zaměřují se na prevenci kriminality - ze dne 14.02.2008 (2)
Slavíčci hledají nové zpěváky - ze dne 07.01.2008 (2)

Všechny články z tohoto čísla (2/2020):

Rubrika: Zpravodajství
Cena tepla znovu skončí u regulačního úřadu
Do silnic investují stovky milionů
Chystají nákup nádob na odpady
Inspekce nařídila zrušit zákaz telefonů na škole
Inspekce shledala na umělecké škole pochybení
Kam umístí lezeckou stěnu?
Lesopark dostane nové prvky
Letovická nemocnice rozšířila pobytové služby
Opravují zdravotní středisko
Plánují grafický manuál a jednotný vizuální styl
Pokuta pro betonárnu
Pro muzeum hledají vhodné využití
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 13. - 23. 2. 2020
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 23. 1. - 2. 2. 2020
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 30. 1. - 9. 2. 2020
Představili se na Regiontouru
Rozšířili hřiště pro děti i mládež
Spojení s Olomoucí neobnoví
Státní zámek Rájec nad Svitavou zahájil sezonu výstavou kamelií
Školka mění název
Tříkrálová sbírka znovu rekordní
Turisté vyrazí na pochod
Upraví areál letního kina
V Moravském krase objevil vzácné mince
V rozpočtech počítají s investicí do škol, čistíren, ale i s přípravou budoucích projektů
V Šebetově letos začne rekonstrukce křižovatky
Vojáci se vrátili do roku 1945
Začíná chřipková epidemie
Změnili financování technický služeb

Rubrika: Sport
Atleti z Boskovic uspěli na Mistrovství Jihomoravského kraje. Vrátili se s devíti medailemi
Atletický rok ASK Blansko
Fotbalistou roku Ondřej Paděra
Mistrovské tituly i úspěch ve štafetách
Volejbalistky mají formu
Zvítězili v Hodoníně

Rubrika: Černá kronika
Hledáme svědky dopravní nehody, nezajištěná plachta nákladního vozidla rozbila čelní sklo
Jen co ho pustili, okradl rodinu
Policisté projížděli ve chvíli, kdy došlo ke střetu s chodkyní
Při přepadení musela předstírat smrt
Způsobil dopravní nehodu pod vlivem alkoholu, opilého řidiče zastavil až náraz do zaparkovaného auta

Rubrika: Napsali nám
Pacienty vyšetří v Nemocnici Blansko nový mamograf
Poděkování

Rubrika: Právník radí
Rodič a dítě z pohledu práva – výkon povinností a práv rodičů, kteří žijí odděleně