IV. Ochrana spotřebitele

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 26/2008, vloženo dne 17.10.2008

[Stálý odkaz na článek]

V předchozích článcích jsme se zabývali reklamací vady na zboží zakoupeném v obchodě. Tedy případy, kdy jedna strana – spotřebitel uplatňuje odpovědnost za vady na zboží vůči podnikateli, tj. vůči osobě, která se prodejem toho kterého zboží živí. Zjistili jsme, že občanský zákoník nám jakožto spotřebitelům poskytuje vůči prodávajícímu-podnikateli řadu oprávnění. Je samozřejmě na nás, jak tato práva, jež nám zákon dává, využijeme ve svůj prospěch. Občanský zákoník však nechrání spotřebitele jen v případě, že uplatňujeme vůči prodávajícímu odpovědnost za vady koupeného zboží, ale i v jiných momentech. Rovněž je třeba si uvědomit, že do vztahu s prodávajícím podnikatelem se nedostáváme pouze při uzavírání kupní smlouvy (koupě zboží), ale i například při uzavírání smlouvy o dílo. Smlouvu o dílo uzavíráme, pokud nekupujeme již věc existují, ale necháváme si věc teprve zhotovit (např. si necháme postavit dům). Pod smlouvu o dílo patří také případy, kdy si necháme nějakou věc opravit či upravit (např. oprava automobilu v autoservisu, oprava deštníku, vyčištění kabátu, apod.).
Občanský zákoník tedy, kromě speciálních práv kupujícího-spotřebitele vůči prodávajícímu-podnikateli, stanoví i obecnou úpravu týkajících se všech spotřebitelských smluv. Spotřebitelskou smlouvou je jakákoliv smlouva (kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, smlouva o úvěru atd. apod.), která je uzavřena mezi smluvní stranou spotřebitelem a podnikatelem – zákon ho označuje jako dodavatele.
Z jednotlivých ustanovení spotřebitelských smluv lze dovodit, že tyto smlouvy mají posílit postavení spotřebitele. Jejich úprava vychází především ze zásady, že spotřebitel má vůči dodavateli slabší postavení. Posílení postavení spotřebitele lze zejména vyvodit z ustanovení § 55 odst. 1 OZ, které stanoví, že smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Takže spotřebitelská smlouva, ve které by se podnikatel snažil spotřebitele znevýhodnit oproti zákonné úpravě, je absolutně neplatná. Navíc v pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí podle § 55 odst. 3 OZ výklad, který je vždy pro spotřebitele příznivější.
Smlouvy mohou být uzavřeny i pomocí tzv. prostředků komunikace na dálku. Těmito prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), ale i nákup zboží přes internet.
Především platí, že prostředky komunikace na dálku mohou být použity pouze v případech, že spotřebitel jejich použití neodmítl. Automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy a faxové přístroje mohou být použity dokonce pouze se spotřebitelovým výslovným souhlasem. Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty zejména informace o obchodní firmě, identifikačním čísle dodavatele, sídle právnické osoby a bydlišti v případě fyzické osoby, názvu a hlavních charakteristikách zboží nebo služeb, ceně zboží nebo služeb včetně všech poplatků, nákladech na dodání, způsobech platby, dodání nebo plnění, poučení o právu na odstoupení od smlouvy, nákladech na použití komunikačních prostředků na dálku a době, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Zvláště bychom chtěli zdůraznit, že pokud uzavíráme nějakou smlouvou pomocí prostředku komunikace na dálku (např. přes internet), máme právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 od převzetí plnění. Spotřebitel si samozřejmě nemůže při koupi zboží přes internet toto zboží přímo osobně prohlédnout. Z toho důvodu má spotřebitel lhůtu 14 dnů ode dne, kdy mu je zboží dodáno, aby mohl od smlouvy odstoupit, což znamená, že je smlouva zrušena a strany si musí vrátit plnění. Spotřebitel je tedy povinen vrátit zboží, podnikatel je povinen vrátit celou kupní cenu.
Bez uvedení důvodu můžeme odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že je spotřebitelská smlouva uzavírána mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele - zpravidla půjde o smlouvy, které jsou uzavírány u nás doma, kde nás podnikatel či jeho zaměstnanec navštíví. V tomto případě můžeme od smlouvy odstoupit ve lhůtě 7 dnů od jejího uzavření. V případě, že při uzavření smlouvy nedošlo zároveň k dodávce předmětného zboží či služeb ze strany podnikatele, lze od smlouvy odstoupit do 1 měsíce. Uvedené neplatí pouze v případech, kdy si spotřebitel objednal návštěvu podnikatele za účelem objednávky.
Důležité je upozornit na to, že lhůty pro odstoupení od smlouvy jsou v obou případech lhůtami hmotněprávními, takže nestačí pokud dopis obsahující odstoupení od smlouvy podáme na poště, ale dopis musí být i druhé straně doručen.


Mgr. Dušan Prušvic, advokát
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. Čestmíra Sekaniny


Podobné články:
Rozvod manželství dle ust. § 24a zák. o rodině, v platném znění - ze dne 22.01.2009 (1)
Smlouva o převodu nemovitosti - ze dne 08.01.2009 (1)
Pracovní právo - ze dne 23.12.2008 (1)
Ochrana pokojného stavu - ze dne 11.12.2008 (1)
III. Reklamace vady u věci zakoupené v obchodě - ze dne 01.12.2008 (1)
Drobné opravy a běžná údržba bytu - ze dne 30.10.2008 (1)
Úroky z prodlení a poplatek z prodlení - ze dne 19.08.2008 (1)
Vykázání agresivního uživatele bytu - ze dne 06.08.2008 (1)
Nesplnila Vám cestovka co slíbila?? - ze dne 25.07.2008 (1)
Podílové spoluvlastnictví - ze dne 26.06.2008 (1)
Výměna bytu - ze dne 13.06.2008 (1)

Všechny články z tohoto čísla (26/2008):

Rubrika: Zpravodajství
Aktuální provozní doba lázní Boskovice od 20. 10. do 26. 10. 2008
Alkohol a drogy nemají mezi sportovci příznivce
Bílá pastelka pomáhá nevidomým
Bodové hodnocení řidičů
Bruslaře led nestudil
Bruslaři na kolečkách budou mít volnou dráhu
Den bez aut
Děti povzbudily seniory
Dva nové radary zklidní spěchající řidiče
Holandským květům poroste v Čechách konkurence
Chodci přibrzdili spěchající řidiče
Letoinvest ví jak na to
Lidé v Kunštátu uctí památku básníka Františka Halase
Město opraví nevyhovující dětská hřiště
Město rozprodá poslední byty
Najděte si dobrou realitní kancelář
Občané zvolí krajské zastupitele
Pozvání do Jedovnic na výlov Olšovce
Roletový systém nabízí Kooplast
Rozkvetlá okna a balkony se dočkaly ocenění
Středoškoláci válí v piškvorkách
Turistická sezóna končí. Kasteláni na zámcích spokojeně zavřou brány
Týden knihoven nabídl zájímavé akce
V Minervě šetří, v pátek se nepracuje
Vaří v novém
Výluka na železniční trati
VÝSTAVBA TERAS NA VÝSLUNÍ JE V PLNÉM PROUDU
Z komínů se opět valí škodlivý kouř
Zimní pneumatiky budou na mnoha místech povinné
Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel

Rubrika: Kultura
DOMINO zdobí dřevořezby a drátěné šperky
Galerie nabízí studentské originály
Koncert Simonové v Boskovicích
Šanson – věc veřejná KONCERT volného seskupení autorů a interpretů šansonů
Zvonokosy končí, ať žije Sugar!

Rubrika: Sport
Basketbalisté na úvod zvítězili
Boskovice opět bez trenéra
Favorit se nedal zaskočit
Forman opět padl, Vorlický končí
Fotbalistky smetly Ráječko
Hokejisté vstoupili do sezóny vítězně
Konice si odvezla bod
Letovice zůstaly bez bodu
Remízu zachránil vlastní gól
Sálová cyklistika má své mistry
Sokolové vstoupili do soutěže
ŠPRTEC
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 10. kolo, 11. – 12. 10. 2008
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 11. kolo, 18. – 19. 10. 2008
Vzpěrači se chystají na finále

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
Boskovičtí sedmáci a „betelné štatl“
DEJME BRÝLE AFRICE
Emil Kosa, malíř boskovického hradu
PADESÁTKA
Postavme školu v Africe
Psaní z cesty - Italské povyražení díl 4
R43 - VŠICHNI VOLAJÍ PO OBCHVATECH
Ulice pro lidi
Velkoroudské véšlap
ZUŠ Letovice v Chorvatsku

Rubrika: Právník radí
IV. Ochrana spotřebitele