Hledání v článcích čtrnáctideníku RegionPress

Nadpis obsahuje slovo
a zároveň
Článek obsahuje slovo

                                     

Okrouhlá * V okolí Okrouhlé jsou vhodná místa pro umístění kolektorů na získávání sluneční energie. Ozvalo se již několik firem, které mají o výrobu této alternativní energie zájem. „Takovýmto možnostem získat určitý příjem do obecního rozpočtu se nebráníme. Pokud se najdou vhodná místa, kde nebudou fotovoltaické kolektory, které přímo vyrábějí energii, na obtíž lidem v okolí, můžeme s ...
celý článek čtěte tady
Obec posílí vlastní zdroj vody (vyšlo v čísle 2009/11)
Okrouhlá * Přestože je Okrouhlá součástí Svazku vodovodu a kanalizací Blanenska, má i vlastní vodní zdroj, který chce v budoucnu posílit. Důvodem je především snaha zamezit nedostatku vody v letních měsících červenci a srpnu, kdy často hrozí v důsledku sucha omezení ve spotřebě vody. Zvýšení spotřeby vody jde ruku v ruce s novou výstavbou a zvýšením počtu obyvatel v obci. „Pomalu musíme myslet ...
celý článek čtěte tady
Radnice omezuje výdaje (vyšlo v čísle 2009/10)
Boskovice * Monitoring daňových příjmů za první čtyři měsíce letošního roku prokázal snížení oproti stejnému období loňského roku o víc než pět milionů korun. Prováděné redukce výdajů města od počátku roku jsou tedy oprávněné. V kapitálových výdajích se provedly škrty už v měsíci únoru, nyní rada města redukovala také běžné výdaje. Nepříjemné škrty se dotkly především výdajů samosprávy, kde ...
celý článek čtěte tady
Digitalizace kroniky (vyšlo v čísle 2009/9)
Letovice * Rada města rozhodla o zveřejnění kroniky na webových stránkách města. Za tím účelem bude kronika převedena do digitální podoby, stejně tak i fotokronika. Digitální podoba bude rovněž zpracována na CD a bude k zapůjčení v knihovně nebo ve školách. ...
celý článek čtěte tady
Dohoda o spolupráci s Policií ČR (vyšlo v čísle 2009/9)
Boskovic e * V souvislosti s novelou zákona o policii schválili radní dohodu o spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku mezi Městem Boskovice, Městskou policií a Policií ČR – Krajským ředitelstvím Jihomoravského kraje. Ve smlouvě se například stanoví zabezpečení pořádku na různých kulturních a společenských akcích pořádaných městem a dále se vymezí úseky, kde smí ...
celý článek čtěte tady
Změna územního plánu (vyšlo v čísle 2009/9)
Boskovice * Rada města doporučila zastupitelům ke schválení změnu č. 8 územního plánu týkající se pozemků pro rozvoj sportu a rekreaci. Stalo se tak na základě požadavku Jezdeckého sdružení Boskovice, které míní získat další plochy k zařízení pro ustájení a chov koní s navazujícím sportovním a ubytovacím zařízením. Záměrem Jezdeckého sdružení je návaznost na hypostezky a na lokalitu westernového ...
celý článek čtěte tady
Jarní etapa deratizace (vyšlo v čísle 2009/9)
Boskovice * Rada města doporučila uzavřít smlouvu o provedení ochranné deratizace nejvíce postižených městských částí. Firma SENTRAC s.r.o. z Boskovic uspěla ve výběrovém řízení a podle jejího projektu se jedná o sedm lokalit v Boskovicích, kde ochrannou deratizace aplikuje. Stav není katastrofální, místa s výskytem hlodavců patří do nejnižšího stupně rozšíření. ...
celý článek čtěte tady
Obnovitelné zdroje energie (vyšlo v čísle 2009/9)
Boskovic e * Na základě vyhlášení Státního fondu životního prostředí ČR o poskytování dotací na zřízení obnovitelných zdrojů energie vytipovalo město několik objektů ve svém vlastnictví, na jejichž střechách by bylo možno instalovat fotovoltaické články na získávání energie. Týká se to objektů Nemocnice Boskovice, budovy Městského úřadu na náměstí 9. května a budov Základní školy Boskovice v ...
celý článek čtěte tady
KZMB požádá o finance na kulturu (vyšlo v čísle 2009/3)
Boskovice * Kulturní zařízení Města Boskovice využije jednotlivé výzvy Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje, Nadace ČEZ i jiných subjektů a podá žádosti o přidělení dotace na různé kulturní a společenské akce, jako například na činnost Klubu přátel hudby, na nákup knih a vydání propagačních materiálů pro knihovnu, na knihovnu pro seniory, zřízení internetu v knihovně Mladkov, na Husí ...
celý článek čtěte tady
Příspěvky sportovním oddílům (vyšlo v čísle 2009/3)
Boskovice * Radní i zastupitelé schválili příspěvky pro sportovní mládežnické oddíly na rok 2009 ve výši 700 tisíc korun. Protože před uzavřením smluv nebyla vypilována pravidla, bude specifikovat zvláštní dodatek ve smlouvě, na co nelze poskytnuté finanční prostředky použít. Přesné znění dodatku: „Z příspěvku nelze hradit mzdy, odměny a odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, ...
celý článek čtěte tady
Boskovice * Město povolilo prodloužení provozní doby v Zámeckém skleníku na tyto společenské akce : Ples sportovců konaný dne 7. března od 20,00 hodin do 04,00 hodin následujícího dne Ples Města Boskovice a KZMB dne 31. ledna od 20,00 hodin do 04,00 hodin následujícího dne. Výjimka je udělena vždy od 02,00 do 04,00 hodin. „V minulosti nebyly s dodržováním pořádku problémy, proto jsme udělení ...
celý článek čtěte tady
Boskovice * Od 1. ledna letošního roku hodlají dodavatelé tepla zvýšit cenu tepla. Firma RADEKOBYT enormně zvýšila ceny, avšak radní zatím smlouvu o zvýšení ceny tepla neschválili. Firma musí vedení města předložit upřesňující podklady včetně kalkulace. Mírně navýší cena tepla v budovách městského úřadu. Naopak pro bytové domy v ulicích Hybešova a Na Chmelnici by měla průměrná plánovaná cena ...
celý článek čtěte tady
Boskovice * Stejně jako vloni poskytne Město Boskovice dotaci Sdružení Podané ruce, které se zabývá drogovou problematikou mládeže. Radní i zastupitelstvo schválilo v rámci rozpočtu částku 30 tisíc korun. „Se Sdružením Podané ruce máme tradiční spolupráci, a proto v ní hodláme pokračovat. Přestože monitoring nezaznamenává enormní nárůst, počet drogově závislých neklesá. Příspěvek na činnost ...
celý článek čtěte tady
Město dá do klidu starý hřbitov (vyšlo v čísle 2009/2)
Velké Opatovice * Vedení města se rozhodlo upravit prostor starého hřbitova, kde se už bezmála 30 roků nepohřbívá. Vyrovnáním terénu a ozeleněním získá celý prostor parkovou úpravu. Jako trvalá upomínka bude pietní místo připomínat původní hřbitovní kříž, který byl opraven nákladem 70 tisíc korun. „Celé místo už vypadalo velmi zanedbaně a kříž byl velmi zchátralý, hrozilo jeho zřícení. Protože ...
celý článek čtěte tady
Velké Opatovice * Milion korun vyčlenilo město v rozpočtu na letošní rok na opravy a výstavbu chodníků a komunikací. O které části města se bude jednat, teprve vedení města rozhodne. Letos bude také dokončeno osvětlení k novému sídlišti v hodnotě zhruba 700 tisíc korun, stavební práce budou pokračovat ihned, jakmile to počasí dovolí. „Ve větších investicích nás bude brzdit 2 až 3 roky ...
celý článek čtěte tady
Město vytipovalo nové pozemky (vyšlo v čísle 2009/2)
Velké Opatovice * Ve Velkých Opatovicích je stále velký zájem o bytovou výstavbu. Přestože již vzniká celé nové sídliště, město vytipovalo další vhodné pozemky a bude investovat do jejich vykupování. Zajistí tak 16 nových stavebních míst. Odkup pozemků bude finančně velmi náročnou akcí, město na ně vyčlení zhruba 2,400 milionů korun. Další nemalé finanční prostředky si vyžádá následná výstavba ...
celý článek čtěte tady
Město se rozšíří o novou zástavbu (vyšlo v čísle 2009/2)
Rájec-Jestřebí * V průběhu ledna a února připraví město nabídku 28 stavebních míst zájemcům o výstavbu rodinných domů. Celý loňský rok probíhala příprava stavebních míst v Jestřebí, parcely mají vybudované kompletní inženýrské sítě dotažené až ke hranicím jednotlivých pozemků. Zasíťování provedlo město z vlastního rozpočtu. Po ukončení stavební činnosti se pouze dokončí povrch komunikace. ...
celý článek čtěte tady
Rájec-Jestřebí * Vedení města Rájec-Jestřebí připravilo a podalo žádost o provedení protipovodňových hrází na soutoku říčky Býkovky se Svitavou a v další lokalitě v severní části města, kde Svitava tvoří meandr v blízkosti zástavby. „Jsou to nejexponovanější místa, kde nás nejvíc trápí záplavy při přívalových a dlouhotrvajících deštích nebo náhlém tání sněhu. Projekt je schválen a připravujeme ...
celý článek čtěte tady
Rájec - Jestřebí * V polovině loňského roku skončily úspěšně několikaleté dohady o vlastnictví objektu sokolovny a město ji získalo do svého majetku. Tím okamžikem se mohl rozběhnout dlouho připravovaný projekt celkové rekonstrukce. Celková investice dosáhne výše 24 až 25 milionů korun vzhledem k tomu, že objekt je značně zanedbaný. „Koncem loňského roku jsme podali žádost o dotaci z ...
celý článek čtěte tady
Anketa Sportovec Boskovic 2008 (vyšlo v čísle 2009/2)
Boskovice * Výběrová komise vyhodnotila tajným hlasováním nominované sportovce, sportovní kolektivy a trenéry na ocenění Sportovec Boskovic za rok 2008. V tomto VI. ročníku se poprvé neurčovalo pořadí v rámci jednotlivých kategorií. Slavnostní vyhlášení proběhne 6. února ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Ocenění sportovci budou odměněni diplomy, dárkovými předměty a také šeky, na ...
celý článek čtěte tady
Boskovice * Na výzvu Ministerstva vnitra ČR podá Město Boskovice žádost o finanční podporu na rozšíření přístupových a kontaktních míst veřejné správy CZECH POINT. Jedná se o zajištění technického a technologického vybavení, na které stát přispěje 85 procent celkových nákladů. V rámci boskovického úřadu by vznikla 4 nová pracoviště. Od 1. ledna 2009 lze na pracovištích CZECH POINT získat i nové ...
celý článek čtěte tady
Sloup se rozroste o 22 nových domů (vyšlo v čísle 2009/2)
Sloup * Díky komplexní pozemkové úpravě a scelení obecních pozemků pro výstavbu vzniká nové sídliště Sloup-sever, kde je v současnosti rozestavěno již 10 nových rodinných domků. Další stavebníci připravují zahájení výstavby letos. „Postupně budujeme k novým pozemkům inženýrské sítě. V roce 2007 byly zajištěny rozvody elektřiny, vody a kanalizace, vloni byla s pomocí dotace Jihomoravského kraje ...
celý článek čtěte tady
Sloup * Vedení městyse Sloup rozhodlo o zajištění nového vodního zdroje vzhledem k tomu, že míchání vody ze dvou různých pramenišť ve Žďárné a na Lukách způsobovalo nepříjemné zakalování pitné vody. Nedaleko vodojemu ve Žďárné byl nalezen v hloubce zhruba 50 metrů nový pramen, který má dostatečnou mocnost, aby spolu se stávajícími zdroji pokryl spotřebu Sloupu i s ohledem na novou výstavbu. ...
celý článek čtěte tady
Město chce vybudovat nové chodníky (vyšlo v čísle 2009/2)
Boskovice * Pro větší bezpečnost chodců připravuje město výstavbu chodníků ve čtyřech lokalitách - ulici Svatoplukova směrem ke hřbitovu a westernovému městečku, v ulici Dukelská, v Mladkově směrem ke Skalici nad Svitavou a v ulici Havlíčkova směrem k bývalému školnímu statku. Záměrem města je podat v letošním roce žádost o poskytnutí příspěvku ze státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na ...
celý článek čtěte tady
Sloup * V polovině října byla zahájena stavba domu se sedmi pečovatelskými byty pro seniory, na kterou získal městys Sloup dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4,55 milionů korun a další dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 1,3 milionu korun. V současné době je vlastní stavba téměř dokončena. Vnitřní kompletační práce budou postupně pokračovat spolu s venkovními úpravami okolního ...
celý článek čtěte tady
Projekt Zdravé město (vyšlo v čísle 2009/2)
Boskovice * Radní schválili pro rok 2009 stejnou strukturu akcí konaných v rámci Projektu Zdravé město v loňském roce, kdy byly uspořádány tyto akce: Žákovská konference – u příležitosti světového dne životního prostředí na téma „Zeleň ve městě“ Evropský týden mobility – město Boskovice se připojilo v rámci tohoto tématu ke dni bez aut. Na nádvoří základní školy v ulici Slovákova se ...
celý článek čtěte tady
Boskovice * Podle návrhu nové zástavby rodinných domů byla navržena i výstavba 7 RD v lokalitě Pod Střelnicí na Čížovkách, kde má město Boskovice pozemek. Další dva pozemky v této lokalitě vlastní další majitelé, se kterými město vytvořilo a projednalo organizační a finanční model pro sdruženou investici do technické infrastruktury. Podle tohoto modelu by měly být zahájeny začátkem příštího roku ...
celý článek čtěte tady
Rekonstrukce železničních přejezdů (vyšlo v čísle 2009/1)
Boskovice * Rada města se zabývala záměry nadregionálního významu ve věci změn v územním plánu, které se dotknou katastru Boskovic a obce Lhota Rapotina. Jedná se o Návrh Boskovické spojky, Změnu trasy přeložky silnice II/374 a Vymezení výhledové trasy železničního koridoru Brno-Česká Třebová, která má zrychlit dopravu do Brna. Plánovanou opravu železničního přejezdu v ulici Dřevařská ...
celý článek čtěte tady
Boskovice * Na svém jednání 8. prosince schválili zastupitelé finanční rozpočet na příští rok. Položky na příjmových účtech se však budou podle předpokladu vedení města vyvíjet v závislosti na postupující recesi hospodářství. „Dá se očekávat, že daňové příjmy nebudou mít stoupající tendenci. Dále můžeme očekávat několik škrtů v kapitálových výdajích, nelze však zatím předpokládat jejich celkový ...
celý článek čtěte tady
Boskovice * Vzhledem k problémům a negativním zkušenostem s hodnocením žádostí o umístění v domě s pečovatelskou službou přijala rada aktualizaci pravidel poskytování bydlení v zařízení Domu s pečovatelskou službou v Boskovicích. Podle upravených pravidel už nebude komise bodově zvýhodňovat délku podání žádosti, aby se zamezilo spekulativnímu podávání žádostí o umístění do zařízení s předstihem. ...
celý článek čtěte tady
Boskovice * Rada města schválila vyhlášení 1. výzvy Grantového systému Města Boskovice na rok 2009, kde bude rozdělena částka 350 tisíc korun. Na jeden projekt může být vyplaceno maximálně 50 tisíc korun v závislosti na výši spoluúčasti. Výzva bude vyhlášena 5. ledna 2009 a potrvá až do konce měsíce. Radní schválili rovněž vyhlášení výzvy „Rozdělení finančních prostředků mládežnickým ...
celý článek čtěte tady
Boskovice * Radní schválili a doporučili způsob prodeje pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Na Chmelnici II. „Navrhli jsme prodejní cenu pozemků a materiál teď předložíme ke schválení zastupitelstvu. Do 10. ledna 2009 bude zveřejněna žádost o prodej pozemků, žádosti pak budou přijímány do konce dubna,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek. Jak dále dodal, město vytvoří takový způsob ...
celý článek čtěte tady
Boskovice * V dubnu 2009 odstartuje rekonstrukce a modernizace koupaliště v areálu Červená zahrada, která bude dokončena pravděpodobně v létě 2010. „Město získalo dotaci ve výši 35 milionů korun z Regionálního operačního programu Jihovýchod, což ztvrdila podepsaná smlouva v polovině listopadu. Přestavba bude stát celkem 60 milionů korun,“ informoval starosta Jaroslav Dohnálek. Rada města ...
celý článek čtěte tady
Boskovice * Rada města schválila návrh úpravy dvorní části Růžového náměstí, který předpokládá vybudování průjezdné komunikace napříč dvorním traktem. Zbývající plochu mohou odkoupit zájemci o komerční využití pozemků, přednost dostanou majitelé sousedících nemovitostí. Bude také přihlíženo k budoucím záměrům vlastníků, zelenou dostanou záměry vybudování parkoviště nebo jinou podnikatelskou ...
celý článek čtěte tady
Letovice * Spolu s končícím rokem se završuje i letošní první etapa rekonstrukce budovy městského úřadu. Pro následnou další etapu navrhla rada projednat s dodavatelem stavby firmou Letostav změny a postupy prací v zimních měsících, na které dodatečně vyčlení z rozpočtu 2,5 milionů korun, pokud schválí toto rozpočtové opatření i zastupitelstvo. „Dosud si vyžádala rekonstrukce střechy spolu s ...
celý článek čtěte tady
Město zaplatí vyšší náklady za kino (vyšlo v čísle 2008/30)
Letovice * V souvislosti se změnou dispozic Bontonfilmu, který zdražil poplatky za půjčování filmů, musela rada města navýšit dotaci města vůči kinu. Pokud návrh schválí zastupitelstvo, bude do rozpočtu města včleněna vyšší částka dotující provoz kina tak, aby se zdražení neprojevilo ve zvýšeném vstupném. ...
celý článek čtěte tady
Letovice * V souvislosti s připravovanou úpravou zeleně, která by měla v příštím roce zlepšit a oživit veřejná prostranství včetně hřbitova, dostanou obyvatelé Letovic příležitost vyjádřit své názory a připomínky. K těm potom bude vedení města přihlížet při zpracovávání projektu. ...
celý článek čtěte tady
Letovice * Stejně jako v minulých letech připravují představitelé městského úřadu setkání s obyvateli místních částí. Jejich cílem je seznámení občanů s výsledky činnosti v letošním roce a výhled na následující rok. „První setkání se uskuteční 13. ledna a do konce února se setkáme s lidmi všech obcí,“ uvedl místostarosta Vladimír Stejskal. Vedení města chce především upozornit na připravovanou ...
celý článek čtěte tady
Sulíkovská škola připomíná galerii (vyšlo v čísle 2008/30)
Sulíkov * Základní škola v Sulíkově je malá, ale pro děti je doslova rájem. Třináct dětí má ty nejlepší podmínky pro rozvoj výtvarného talentu, o který se stará malířka Jana Hejlová s příležitostnou pomocí manželů Dvořákových ze Křetína. „Získali jsme před několika lety dotaci z evropských fondů na opravu budovy školy a na projekt Tvořivé školičky Veverka. Do programu se zapojují všechny děti ...
celý článek čtěte tady
Obecní úřad v novém kabátě (vyšlo v čísle 2008/30)
Sulíkov * V těchto dnech vrcholí první etapa opravy objektu obecního úřadu. Za sumu 330 tisíc korun dostala budova novou střechu a bylo provedeno zateplení výměnou oken a novou fasádou. Ve druhé etapě, která bude probíhat na jaře příštího roku, pak bude dokončena úprava vstupu do budovy. Ta bude zahrnovat zastření vstupu, bezbariérový přístup, parkoviště a celkové ozelenění prostranství. Na ...
celý článek čtěte tady
Děti si mají kde hrát (vyšlo v čísle 2008/30)
Sulíkov * V rámci podpory rozvoje dětských hřišť poskytl Jihomoravský kraj Sulíkovu dotaci ve výši 50 tisíc korun na výstavbu dětského hřiště. Obec zakoupila pět herních prvků, které jsou umístěny u fotbalového hřiště. Pro nejmenší děti tak vznikl koutek pro hry, zatímco jejich tátové se honí za merunou. „V příštím roce dostanou vybavené dětské hřiště děti v místní části Vřesice. Snažíme se ...
celý článek čtěte tady
Boskovice * Rada města navrhla rozdělení částky 37 tisíc korun, která nebyla vyčerpána v nákladové položce rozpočtu města na nájmy a energie. Tato částka připadne sportovním spolkům a organizacím, které se starají o volnočasové aktivity mládeže. Peníze navrhli radní rozdělit především mezi sedm boskovických oddílů, které dostaly pro letošní rok nižší příspěvek než vloni nebo dostaly jen ...
celý článek čtěte tady
Senioři dostanou nová lůžka (vyšlo v čísle 2008/29)
Boskovice * Radní odsouhlasili realizaci veřejné zakázky na nákup zhruba 70 kusů pečovatelských lůžek pro Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Celková cena zakázky se pohybuje kolem dvou milionů korun bez DPH, ale upřesní ji až nabídka při veřejné zakázce. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytne na zakoupení pečovatelských lůžek dotaci ve výši 1,250 milionů korun, zbylou část ...
celý článek čtěte tady
Boskovická bible se vrátí do Boskovic (vyšlo v čísle 2008/29)
Boskovice * Jedinečné dílo Boskovická bible bude udivovat návštěvníky Muzea Boskovicka. Nebude to ale originál, který je uložen v Olomouci, ale maketa. Tu vyrobí podle návrhu smlouvy občanské sdružení Pecten. Rada města odsouhlasila poskytnutí finanční částky ve výši 200 tisíc korun právě na její výrobu, ale jen za předpokladu, že maketa bude zcela ...
celý článek čtěte tady
Velké Opatovice * Město Velké Opatovice zřídilo terénní pečovatelskou službu, která nabízí různé činnosti pro občany vyžadující péči jiné osoby. Pracovnice pečovatelské služby zajišťují v pracovních dnech v době od 7 do 15 hodin pomoc v domácnosti jako je úklid nebo nákupy, zajištění stravy, osobní hygieny, doprovod k lékaři a další služby. Úhrada je stanovena v sazebníku schváleném radou města. ...
celý článek čtěte tady
Policie varuje důvěřivé seniory (vyšlo v čísle 2008/29)
Velké Opatovice * Vzhledem k tomu, že přibývá případů okrádání důvěřivých lidí zvláště staršího věku, připravili policisté na středu 19. listopadu právě pro seniory besedu s tématem jak důkladně zabezpečit byt či rodinný dům, jak se chovat při nečekané návštěvě neznámých osob a další. Poučení od policie má přispět ke zvýšení ochrany seniorů. ...
celý článek čtěte tady
Evropské finance oživí sokolovnu (vyšlo v čísle 2008/29)
Rájec-Jestřebí * Po třech letech soudních sporů získalo letos město do svého majetku objekt sokolovny. Aby se budova, kde je jediný sál ve městě, mohla využívat pro společenské, kulturní i sportovní akce, je nutná celková rekonstrukce. Na připravený projekt „Kulturní centrum Rájec-Jestřebí“ získalo město dotaci z Regionálního operačního programu z evropských fondů ve výši 24,5 milionů korun. V ...
celý článek čtěte tady
Hasiči mají novou výbavu (vyšlo v čísle 2008/29)
Rájec-Jestřebí * Díky dotaci ve výši 100 tisíc korun z krajského rozpočtu se zlepší vybavení jednotek dobrovolných hasičů. K základní technické výbavě přibudou plovoucí čerpadla, elektrocentrála, zásahové oděvy a nářadí pro vyprošťování osob. ...
celý článek čtěte tady
Oddychová zóna v centru Rájce (vyšlo v čísle 2008/29)
Rájec-Jestřebí * Náměstí v Rájci získalo novou tvář díky úpravě, která spočívala v zatravnění prostranství a výsadbě květin. Zpevněná cesta dostala novou vrstvu písku a místo pro odpočinek doplnily čtyři lavičky a odpadkové koše. K oddechu bude upravené prostranství lákat nejen místní občany, ale i turisty. ...
celý článek čtěte tady
Evropské peníze vylepší sběrný dvůr (vyšlo v čísle 2008/29)
Lysice * Vedení městyse připravuje projekt na úpravu sběrného dvora. Stávající prostory jsou kapacitně dostatečné, ale chybí vybavení na sběr veškerého odpadu, ať už se jedná o běžný domovní či nebezpečný odpad. O finanční krytí bude městys žádat přes vhodný dotační titul z evropských fondů. ...
celý článek čtěte tady