Dostatek pitné vody stále není samozřejmostí, stojí za ním množství práce

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 11/2021, vloženo dne 07.09.2021

[Stálý odkaz na článek]

Díky napojení na skupinové vodovody má záruku pitné vody stále více obcí

Region * Před více než rokem jsme podrobně informovali o tiskové konferenci s názvem Nedostatek vody na okrese Blansko v letech 2015-2020, kterou uspořádal Svazek VaK a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Ředitel VAS Boskovice Petr Fiala na ní prezentoval příčiny a důsledky problémů s vodou a také opatření, která VAS Boskovice ve spolupráci se Svazkem a jednotlivými obcemi realizuje. Zatímco poslední roky postihovalo náš okres přetrvávající sucho, v letošním roce se výskyt srážek navýšil. Jak moc pomohlo deštivé počasí při obnově vodních zdrojů, podařil se záměr najít nový silný zdroj pitné vody a bude potřeba brát vodu z vratíkovské přehrady? Protože letos Svazek ani VAS podobnou akci pořádat neplánují, obrátili jsme se s dotazy přímo na ředitele boskovické VASky. Ten nám přiblížil nejen aktuální stav, ale také problematiku aktuálního skokového růstu cen.

Za poslední měsíce přibylo srážek. Zvýšily se díky tomu stavy podzemních zdrojů?

Ano, srážek určitě přibylo. Podle našeho srážkoměru, umístěného v Boskovicích, byly loni srážky téměř dvojnásobné oproti historicky nejsuššímu roku 2018. Spadlo nejvíc srážek za posledních 10 let. Rok 2021 zatím kopíruje rok loňský, což je z pohledu množství srážek určitě pozitivní. Musím ale zopakovat, že horší je řekněme kvalita těchto srážek. Nejlepší pro doplnění podzemních zdrojů je sníh nebo mírné deště, což bohužel byla v rámci srážek za uplynulé 2 roky spíš menší část. Z velké části se jednalo o bouřky a přívalové deště, kdy se vody do podzemí vsákne pouze minimální množství a většina prakticky hned odteče. Stav vodních zdrojů pravidelně monitorujeme, a to zejména díky napojení stále většího množství důležitých objektů na dispečink a v těchto napojených lokalitách jsme tedy schopni na nedostatek vody okamžitě reagovat. V tomto směru je spolupráce s obcemi většinou velmi dobrá, bez napojení na dispečink již mnoho obcí není.  Obce navíc hodně investují do napojení na skupinové vodovody, protože si během suchých let více než kdy jindy uvědomily, že je potřeba mít zajištěný skutečně silný zdroj. Nárůst srážek se nicméně na stavu podzemních vod určitě projevil. V posledním desetiletí, zejména pak od roku 2015, hladiny podzemních vod stále klesaly. Vlivem srážek v poslední době jsme se dostali v úrovních těchto hladin zhruba na úroveň roku 2018. Prostě deficit v podzemních vodách, vzniklý podprůměrnými srážkami v období 2011-2018, se nesrovná pouhými 2 roky se srážkami nadprůměrnými. K tomu by bylo potřeba stejně dlouhé období. Problém je samozřejmě hlavně se zdroji ve větších hloubkách, kde jejich doplnění je zdlouhavější. Počasí je nevyzpytatelné a jak se bude vyvíjet v dalších letech, nikdo samozřejmě přesně neví. Ale pokud by například od příštího roku měla následovat dvě, tři suchá léta, výchozí pozice z pohledu hladiny podzemních zdrojů bude podstatně horší než ve zmiňovaném roce 2015 a situace může být v těch obcích, kde se zatím řešení realizovat nepodařilo, opravdu více než kritická. Proto musíme být připraveni právě na horší variantu a projektovat vhodná řešení s předstihem.

V minulosti jste zmínil, že se delší sucho projeví i na kvalitě vody, platí to stále?

Ano, jedná se bohužel o jeden z podružných problémů sucha, které poslední roky přetrvávalo. Půda vyschla, popraskala, v důsledku čehož se v některých lokalitách snížily její filtrační schopnosti. I přesto samozřejmě dokážeme zajistit plnou kvalitu, na kterou byli a jsou odběratelé zvyklí. Bohužel to ale pro nás znamená další nemalé náklady na její úpravu. Dalším obrovským problémem je také odlesnění po kůrovcové kalamitě v plochách pro jímání vody, kdy po následné těžbě dochází k daleko rychlejšímu odtoku vody z tohoto vytěženého povrchu a do podzemí se jí tak vsákne podstatně méně.

V minulém roce jste na tiskové konferenci mluvil o snaze najít další velký zdroj pitné vody. Podařilo se to?

Posílení okresní páteřní vodovodní soustavy Velké Opatovice – Boskovice – Blansko dalším velkokapacitním zdrojem by bylo určitě velmi potřebné, bohužel se v této lokalitě další velký zdroj zatím nalézt nepodařilo. Souběžně s tím provádíme ve spolupráci s hydrogeologickou společností určitou optimalizaci zdrojů stávajících, tedy v Opatovicích, Spešově a Lažanech, s cílem bezpečného odběru maximálního množství.

Jak je to letos s navážením vody do vodojemů?

Navážet jsme museli i v letošním roce, ale zatím se jednalo o velmi malé množství. Letošního leden byl dokonce první měsíc téměř po 3 letech, kdy jsme nenaváželi vodu vůbec. Pro porovnání, v letech 2018 a 2019 jsme byli nuceni každý rok navézt do vodojemů z důvodu sucha téměř 5 milionů litrů vody a odběratelé tak díky tomu její nedostatek nepocítili. Dalším důležitým aspektem jsou ztráty ve vodovodní síti, které se nám díky moderním technologiím a průběžné obnově vodovodní sítě daří neustále snižovat. Obecně je podmínkou a nutností, aby každá obec měla napojené objekty na náš centrální dispečink, což si obce ve většině uvědomují a počet napojených objektů dále roste.

Kolik obcí na okrese zůstává z tohoto důvodu ve stavu stavební uzávěry či jiných omezení?

Stavební uzávěry nebo dílčí omezení tu stále jsou, ale jejich počet se daří zejména díky postupnému napojování obcí na skupinové vodovody pravidelně redukovat. Za poslední dobu se takto podařilo vyřešit například Velkou Roudku nebo Vranovou, těsně před realizací je napojení Uhřic, projektuje se napojení Skrchova. Zatím tedy uzávěra nebo alespoň dílčí omezení platí v Deštné, Drnovicích, Kladorubech, Kochově, Rozsíčce, Sulíkově, Skrchově, Štěchově, Uhřicích, Voděradech, Lysicích nebo Kořenci. Další lokality mají vyhlášeno šetřit vodou z pohledu zalévání zahrad nebo napouštění bazénů.

Mluvilo se také o možnosti čerpat vodu z boskovické přehrady. Platí to stále?

V první řadě by musela stávající úpravna vody v Boskovicích, která se nyní nevyužívá, projít rozsáhlou modernizací potřebné technologie. V nejbližší době by měla být dokončena studie proveditelnosti a následně zahájen projekt pro územní řízení. Cílem je mít hotovou projektovou dokumentaci, abychom byli připraveni na případné dotace či rozhodnutí. Tento náš záměr také vkládáme do strategických dokumentů kraje i státu. Pokud budou hladiny podzemních vod takové, že nebude důvod k rychlé akci, tak by se čekalo na vhodný dotační titul a zrekonstruovalo se. V takovém případě by nebyla potřeba začínat s rekonstrukcí hned. Je to ale otázka toho, jak se bude odvíjet stav podzemních vod. Do budoucna je to určitě jedno z možných řešení, na které se připravujeme.

V poslední době velmi rostou ceny materiálů nebo elektřiny. Už máte představu o ceně vody na příští rok?

Máte pravdu, takto výrazné skokové cenové nárůsty ve všech oblastech naší ekonomiky proběhly snad jen po liberalizaci cen po roce 1990. Ceny stavebních prací, materiálu, elektřiny, prostě těch nejdůležitějších nákladových položek pro provoz vodovodů a kanalizací, rostou o desítky procent. Nemůžeme přehlédnout ani mzdové náklady, protože potřebujeme odborné pracovníky a nemůžeme se vydat například cestou pracovních agentur. Nelze tedy zatím vyloučit předložení cenových návrhů s  navýšením okolo 10%, někde i více. Bude se jednat právě o dopad vysokého zdražení těch komodit, které jsem uvedl. Bez nich totiž nemůže náš obor fungovat. A my v žádném případě nemůžeme a nechceme jít cestou snižování kvality, rozsahu tolik potřebné údržby nebo používání méně kvalitního vodovodního a kanalizačního materiálu. (Luke)Podobné články:
Okresní koupaliště zahajují sezonu - ze dne 11.06.2024 (1)
Mrazy způsobily v sadech katastrofu - ze dne 03.06.2024 (1)
Cestou pramenů Letovicka II - ze dne 22.04.2024 (1)
V derby padlo šest branek, zvítězilo Ráječko - ze dne 19.04.2024 (1)
Prvňáčci se hlásili do školy - ze dne 19.04.2024 (1)
Turistická sezona zahájena - ze dne 16.04.2024 (1)
Soutěží o nejlépe opravenou památku - ze dne 05.04.2024 (1)
Práci silničářů můžete sledovat online - ze dne 05.04.2024 (1)
Sportovci roku jsou i Hanáková, Novotná nebo Veselý - ze dne 05.04.2024 (1)
Kraj podpořil stavbu vodovodů - ze dne 05.04.2024 (1)
Letošní lyžařské sezoně počasí moc nepřálo - ze dne 18.03.2024 (1)
Nový řidičský průkaz lze vyřídit za pár minut z domova s pomocí bankovní identity - ze dne 12.03.2024 (1)
Boskovická spojka může skončit u soudu - ze dne 07.03.2024 (1)
Kraj podpoří cyklostezky i pumptrack - ze dne 07.03.2024 (1)
Odpady zdražují v Boskovicích, Letovicích i Velkých Opatovicích - ze dne 06.02.2024 (1)
VAS Boskovice podpořila stacionáře v Boskovicích částkou 150 tisíc Kč - ze dne 23.01.2024 (1)
Výstavba stožárů na posílení mobilního signálu pokračuje - ze dne 22.01.2024 (1)
Proběhla tříkrálová sbírka - ze dne 22.01.2024 (1)
Vánoční polévky přináší setkání i podporu dobré věci - ze dne 14.12.2023 (1)
Tříkrálová sbírka pomáhá přímo lidem v regionu - ze dne 14.12.2023 (1)

Všechny články z tohoto čísla (11/2021):

Rubrika: Zpravodajství
Art camp znovu lákal
Boskovice dopisem vyzývají kraj k jednání o nemocnici
Boskovická škola otevírá další zdravotnický obor, veřejnosti nabízí také kurz péče o blízké
Červenka beach 2021
Dostatek pitné vody stále není samozřejmostí, stojí za ním množství práce
Hrnčířský jarmark se vrací na náměstí
Jarmark podpořil podnikatele
Knižní výšlap zavedl zájemce místní přírodou až k loupežníku Mářinglovi
Loučení s prázdninami v Drnovicích
Nemocnici nadále povede Štěpánský
Okolo Malé Hané nezastavilo ani počasí
Olešnický kvítek bude
Po stopách pátera Ševčíka
Přípravu začalo derby
SLEVOVÉ DNY MARIANNE v Dobrém Spánku v Boskovicích
Vystavovali naivní umění
Výstavu Jiřinek poznamenalo počasí
Zahájili stavbu mostu ve Skalici nad Svitavou
Zemřela Olga Oldřichová
Zlatou svatbu oslavily tři páry na Benešově

Rubrika: Sport
Bikeři závodili v Boskovicích
Hokejisté porazili Třebovou
Roman Hlaváček získal světové stříbro
Svitávka kousek od evropské medaile

Rubrika: Představujeme
Jen smysluplná diskuse nás posune dále, říká poslanec Libor Hoppe

Rubrika: Napsali nám
Kupujete či prodáváte nemovitost? Nechejte si ji pořádně prověřit!