Další novela památkového zákona prošla Senátem

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 6/2024, vloženo dne 03.06.2024

[Stálý odkaz na článek]

Ve středu 29. května 2024 se na 24. schůzi Senátu projednával návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Garančním výborem, který byl určen pro projednání tohoto návrhu zákona, byl Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a zpravodajkou výboru byla určena senátorka Jaromíra Vítková.
„Novela zákona navrhuje, aby předměty ochrany, tj. památkové zóny, památkové rezervace, ochranná pásma nemovitých kulturních památek, národních památek, památkových zón a rezervací, byly zapsány v základním registru územní identifikace v souladu se zákonem o základních registrech. V rámci novely je dále navrhováno posílení práv krajů tak, aby mohly upravit požadavky na zpracování archeologických nálezů a dokumentací k nim, a způsob jejího podání kraji,“ uvedla, mimo jiné, v rámci projednávání této novely zpravodajka Vítková.
Nad rámec výše uvedeného, návrh novely zákona o státní památkové péči reaguje na nový stavební zákon. Návrh odstraňuje terminologické neprovázanosti aktuálního znění zákona o státní památkové péči na stavební zákon a technicky upravuje vymezení dílčích pojmů v oblasti restaurování. Jedná se v podstatě o technickou novelu; úprava zákona nepředstavuje podstatné a rozsáhlé dopady, nepřináší novou regulaci, navíc nedochází k nové zátěži orgánů státní správy. Práva a povinnosti vlastníků nemovitostí v daných územích nejsou dotčeny.
Navržená úprava prošla Senátem a pro se vyslovilo 54 senátorek a senátorů z celkového počtu 65 přítomných.
Aktivita senátorky Vítkové v oblasti památkové péče nesouvisí pouze s novelou předmětného zákona, ale její činnost a zájem o danou sféru je dlouhodobý. Za svého působení ve funkci místostarostky města Boskovice se starala o městskou památkovou zónu, kdy její snahou a úsilím bylo město téměř každý rok oceněno vítězstvím v krajském kole Programu regenerace městských památkových zón. Na její impuls byla v roce 2021 v Senátu uspořádána konference na téma Památková legislativa v České republice – praxe a výhledy, a to i s mezinárodní účastí. „Ve svém senátorském obvodu se rovněž snažím pomáhat vlastníkům památek, ať už obcím, městům nebo farnostem, získávat dotace na jejich opravy. Bohužel vždy to není jednoduché, protože i v této oblasti stále chybí dostatek finančních prostředků“, dodala v této souvislosti senátorka Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

Kontaktní údaje:
Senátní kancelář: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Obvodní kancelář: Komenského 2317/33a, 680 01 Boskovice
Kontaktní kancelář Blansko: Komenského 341/15, 678 01 Blansko
Mobil: +420 606 836 349
E-mail: vitkovaj@senat.cz
www.jaromiravitkova.cz
FB: Jaromíra Vítková senátorka


Všechny články z tohoto čísla (6/2024):

Rubrika: Zpravodajství
Cyklostezku brzdí povolení
Dopravní uzavírka v Šebetově
Kamenolom u Lhoty Rapotiny se přesune blíže obci
Mrazy způsobily v sadech katastrofu
Muchova stezka zahájena
Nízkoprah má podporu
Nové obchody v Boskovicích i Ludíkově
Okresní koupaliště zahajují sezonu
Opraví nádvoří ZŠ Sušilova
Petice požaduje stavbu skateparku
Pokračují v obnově parku před poštou
Rušení projektu knihovny provázely emoce
Stavbu v lokalitě Vinohrádky nepodpořili
Summer dance cup v Boskovicích
Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní se vrátily do Kunštátu
Týden pro klima v Boskovicích
Úprava trávníků se nepovedla
Uspořádali zábavný den pro děti ve spojení s poznáním
V Drnovicích chystají vyhlídku i lávku k lesoparku
V Ludíkově otevírají dětskou skupinu
V Opatovicích oslavili Den dětí
V Šebetově modernizují kanalizaci
VAS Boskovice expanduje na Drahanskou vrchovinu
Ve Svitávce natáčeli hudební klip
Zahradní slavnost na Betany
ZUŠ Open v Boskovicích

Rubrika: Sport
Plavecký závod v Boskovicích
Šich zahájil Vrchovinu vítězně
Zahraniční učitelé pro boskovické aikido

Rubrika: Napsali nám
Boskovičtí muzejníci za polárním kruhem
Další novela památkového zákona prošla Senátem
Prvňáčci ze Zelené na olympiádě
SUMMER DANCE CUP BOSKOVICE
Sušilka slaví úspěch v minikopané!