Cena vody ve Svazku nakonec poroste jen o necelých sedm procent

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 15/2021, vloženo dne 06.12.2021

[Stálý odkaz na článek]

Region * Především díky vlivu stále rostoucí inflace, rostly ceny v posledních týdnech v České republice vlastně všeho. Jinak tomu nebude ani u ceny za spotřebu pitné vody, která musí navíc dodržovat řadu pravidel. A právě mezi ně patří například přesně stanovené navýšení proti inflaci. Právě díky tomu poroste cena ve Svazku vodovodů a kanalizací o necelých sedm procent, tedy podstatně méně než se ještě před dvěma měsíci čekalo. Jde o nejmenší možný nárůst, který legislativa dovoluje, aby nebyly ohroženy již přijaté dotace.
Pro příští rok tak cena ve Svazku poroste přesně o 6,95 procent. „Je to samozřejmě více, než v předchozích letech. Ale je to způsobené současnou situací, kdy rostou vlastně všechny druhy nákladů. Nicméně především musíme dodržovat dvouprocentní navýšení vůči inflaci, abychom nepřišli o dotace, a v tomto případě jsme opravdu velmi na hraně. Průměrná inflace se pohybuje kolem pěti procent, ale růst cen služeb a materiálů ve vodohospodářství je podstatně vyšší, až o desítky procent“ říká tajemník Svazku vodovodů a kanalizací Petr Tioka. Podle ředitele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, divize Boskovice Petra Fialy bylo předsednictvu Svazku předloženo několik variant kalkulací ceny vodného a stočného na rok 2022, a to právě od sedmiprocentního navýšení až po navýšení o 10%. „Nakonec bylo rozhodnuto držet navýšení na nejnižší možné úrovni. Nižší nárůst nebyl možný, hrozila by možnost vrácení některých dotací, na což by nakonec doplatili zejména odběratelé. Stamilionové dotace byly v minulosti poskytnuty v minulosti například na kompletní obnovu páteřních vodovodních přivaděčů – z Velkých Opatovic do Boskovic a dalších, desítky milionů korun byly aktuálně poskytnuty na intenzifikaci boskovické ČOV a realizaci čistírny odpadních vod pro obce Suchý a Žďárná a není možné tuto nemalou finanční podporu ohrozit“, zdůraznil s tím, že cena by se neměla v průběhu roku nijak měnit, i kdyby se míra inflace i nadále zvyšovala, dodal.
Nejnižší možný nárůst prosazoval i boskovický starosta Jaroslav Dohnálek, který je za město Boskovice prvním místopředsedou předsednictva Svazku. „Snažili jsme se cenu stlačit na nejnižší možnou míru, aby dopad na obyvatele byl v této nelehké době co nejnižší. Navýšit cenu méně nebylo možné. Vystavili bychom se velkému riziku nemalých finančních sankcí, co se týče dotačních podmínek. A to si dovolit prostě nemůžeme, abychom neohrozili dotace minulé i stávající. V současné době bude např. jenom Boskovicím poskytnuta dotace téměř 50 milionů pro boskovickou čistírnu odpadních vod“ vyjádřil se Dohnálek.
S tím souhlasí Petr Horák, starosta Cetkovic a místopředseda Svazku vodovodů a kanalizací. Uvědomuje si však, že situace do budoucna jednodušší nebude. „Zvyšují se všechny možné náklady. Adblue, elektřina. Ale právě tu má Vodárenská na příští rok vysoutěženou ještě za rozumné náklady. Uvidíme, jaká situace tu bude za rok. Právě na elektřině jsme ve vodohospodářství hodně závislí,“ poukázal.
Listopadové předsednictvo Svazku schválilo cenu vodného a stočného od 1. ledna příštího roku na 103,88 korun bez daně. Konkrétně je to 53,33 korun za vodné a 50,55 korun za stočné. Stanovení ceny vychází stejně jako v předchozích letech z podmínek, které jsou nutné pro získání dotací z Operačního programu životního prostředí, vzhledem k samofinancování provozu projektů a obnovy majetku. V opačném případě by musel Svazek získané dotace za poslední roky vracet. Schválené navýšení ceny znamená pro obyvatele v regionu měsíční nárůst na jednoho obyvatele o necelých 19,- Kč (Luke)Podobné články:
Výstavba stožárů na posílení mobilního signálu pokračuje - ze dne 22.01.2024 (2)
Proběhla tříkrálová sbírka - ze dne 22.01.2024 (2)
Tříkrálová sbírka pomáhá přímo lidem v regionu - ze dne 14.12.2023 (2)
Vlakové spoje na Brno doznávají změn - ze dne 13.12.2023 (2)
Učitelé budou stávkovat v pondělí 27.11.2023 - ze dne 24.11.2023 (2)
Obecních ohňostrojů ubývá - ze dne 24.11.2023 (2)
Kraj rozšiřuje elektronické jízdenky - ze dne 23.11.2023 (2)
Zájem o koupání byl průměrný - ze dne 17.10.2023 (2)
Výtěžek Koláče pro hospic letos překonal rekord. Děkujeme! - ze dne 07.10.2023 (2)
SENÁTORKA VÍTKOVÁ SE ÚČASTNILA JEDNÁNÍ O PROBLEMATICE ÚTULKOVÝCH ZVÍŘAT - ze dne 26.09.2023 (2)
Výtěžek Koláče pro hospic půjde na přístroje pro nemocné - ze dne 20.09.2023 (2)
Jak se daří obnova lesů po kůrovci? - ze dne 01.09.2023 (2)
Díky suchému létu i nadále klesají hladiny podzemních zdrojů pitné vody - ze dne 24.08.2023 (2)
Sklizeň obilí je v plném proudu - ze dne 17.08.2023 (2)
Kraj plánuje podpořit rozvoj okresních měst - ze dne 03.05.2023 (2)
Kůrovec stále řádí, obnova lesů potrvá desítky let - ze dne 25.04.2023 (2)
Nejlepší sportovci okresu - ze dne 01.04.2023 (2)
Tříkrálová sbírka vynesla přes tři miliony korun - ze dne 05.02.2023 (2)
Jednota zavřela na okrese deset prodejen - ze dne 30.01.2023 (2)
V rámci Tříkrálové sbírky letos příspěvky pomohou s nákupem automobilu pro pečovatelky - ze dne 12.01.2023 (2)

Všechny články z tohoto čísla (15/2021):

Rubrika: Zpravodajství
Boskovice chtějí nadále prohánět nejlepší
Cena vody ve Svazku nakonec poroste jen o necelých sedm procent
Čertovská diskotéka v družině na ZŠ Boskovice
Další medailové úspěchy pro plavce
Do Velkých Opatovic dorazil protidrogový vlak
ELIM uzavřel kluby
Festival studentských kapel v Boskovicích
Léčebna sbírá ocenění
Lidé to nevěděli a marně čekali na zastávkách - ICOM Transport zrušil ze dne na den důležitou linku
Lyžařské areály se chystají na otevření
Na Kořenci zlepší mobilní signál
Na Újezdě pokračují s obnovou obce
Němcův memoriál pro Blansko
Nemocnice postupně omezují péči
Objevili vzácné krápníky
Pokračují s opravou kulturního domu a sportovní haly
Porážka na závěr
Pořídí nafukovací sportovní halu
Přijeďte se vánočně naladit na Svojanov!
Rozhodnou o postupu s nemocnicí
Rozsvěcení stromu i jarmark v Boskovicích se ruší - Neuskuteční se ani silvestrovský ohňostroj
Sbírka pro opuštěná zvířata
Teplo v Boskovicích podraží pro rok 2022 jen minimálně
Tradiční ohňostroj v Boskovicích skončil
Ulice Kapitána Jaroše dokončena
V Boskovicích omezí parkování ve dvou lokalitách
V Kunštátu mění systém odpadů
Vánoce letos na zámcích nebudou
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST i letos podpořila sociální služby
Zachovejme památky našim dětem a vnoučatům
Zdraží parkování i další služby

Rubrika: Sport
Blanensko přezimuje v čele
Hokejové derby bylo odloženo
Medailová nadílka pro plavce
Mistrovské medaile pro vzpěrače
Na závěr sezony skvělý úspěch kolové
Utnuli nepříjemnou sérii
Utnuli nepříjemnou sérii
Vánoční polévky se postupně ruší

Rubrika: Představujeme
Dům jim smetlo tornádo, auto se porouchalo, dcera potřebovala léčbu. Pomoc dostali z nečekané strany

Rubrika: Napsali nám
K rodinám na Blanensku bude od nového roku jezdit charitní psycholožka
Ve spojeném azylovém domě Charita ubytuje také ženy bez dětí