Boskovičtí zahrádkáři slaví 50 let založení své organizace

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 14/2008, vloženo dne 03.05.2008

[Stálý odkaz na článek]

Boskovice * Padesáté narozeniny slaví letos boskovičtí zahrádkáři a připravili si vskutku pestrý a zajímavý program. V pátek 18. dubna proběhlo ve velkém sále Sokolovny slavnostní shromáždění boskovických zahrádkářů a jejich příznivců. Akci zahájilo vystoupení dětí z MŠ Na Dolech a pak se přítomní seznámili s důležitými momenty historie i současnosti boskovických zahrádkářů díky poutavému referátu jednatele Základní organizace Boskovice Josefa Šafáře. Poté proběhlo slavnostní předávání pamětních listů a uznání členům organizace. Celý program shromáždění zakončilo vystoupení folklorního souboru Velen.
Lidé se často věnují různým zájmovým činnostem, které jim pomáhají odpočinout si od každodenních starostí a povinností. Zvláštní uznání pak zaslouží ti, kteří svou činností současně prospívají nejen sobě, ale celému okolí a životnímu prostředí nás všech. A právě zahrádkaření do okruhu těchto zálib patří a má u nás dlouholetou tradici.
A jaká je tedy ve stručnosti historie a současnost zahrádkaření v našem městě? Předchůdcem a první organizací zabývající se mimo jiné také zahrádkařením v Boskovicích byl Okrašlovací spolek založený v březnu roku 1890. Jeho členové se již ve čtyřicátých letech minulého století snažili o založení odboru zahrádkářů. Založení základní organizace v našem městě je ale spojeno až se vznikem celorepublikového Českého zahrádkářského svazu v září roku 1957. Ustavující schůze základní organizace Boskovice se konala 15. června 1958 a jejím završením spojeným s volbou členů výboru byl položen základ pro organizovanou a činorodou zahrádkářskou práci v našem městě. Organizace měla ke konci roku 1958 dvacet pět členů.
Za padesát let své existence vykonali členové základní organizace mnoho prospěšné práce nejen pro svou organizaci, ale také pro naše město. Hlavním přínosem je bezpochyby podíl na rozšiřování a ochraně městské zeleně. Další významnou činností bylo zajišťování školkařských výpěstků pro členy spolku i ostatní občany Boskovic, stejně jako prodej výpěstků jednotlivých členů organizace. V letech 1973-1976 se zahrádkáři aktivně podíleli na stavbě zpracovny ovoce, jejíž zřízení znamenalo přínos pro členy i ostatní občany města.„První lisování ovoce v nové moštárně se uskutečnilo 24. září 1976 a od toho data jí prošlo 8820 metrických centů jablek“ uvedl Josef Šafář. Velmi důležitou součástí práce Základní organizace Boskovice byla a je také odborně osvětová činnost – za dobu její existence proběhlo 35 přednáškových cyklů zahrnujících 140 přednášek ze všech oblastí zahrádkářské činnosti.
„Na těchto přednáškách přednáší přední odborníci z brněnských vysokých škol a výzkumných ústavů. A protože není teorie bez praxe, součástí přednášek jsou i praktické ukázky řezu ovocných dřevin a roubování. Je to pro nás zahrádkáře vždy poučné,“ dodal jednatel.
Boskovičtí zahrádkáři také provozují od roku 1990 odbornou zahrádkářskou poradnu pro veřejnost, organizují každoročně tematické zájezdy, sloužící k výměně poznatků, návštěvě výstav ovoce, zeleniny a květin a poznávání významných přírodních lokalit a kulturních památek. Zahrádkáři se věnovali také popularizaci své záliby, a to především prostřednictvím různých výstav ovoce a zeleniny. První výstava se dle záznamů v kronice města Boskovice konala již 13. listopadu 1961, později byla založena tradice výstav ovoce a květin „Zahrada boskovicka“ a výstav drobného ovoce, z nichž poslední proběhla v roce 2006. „V Boskovicích bylo v souladu s územním plánem města od r. 1965 zbudováno 7 zahrádkářských osad zahrnujících 137 zahrádek v celkové výměře cca 7,5ha“ připomněl v rámci svého referátu Šafář. Významnou součástí práce základní organizace je i práce s mládeží a s tím spojená budoucnost zahrádkaření v našem regionu. V počátku to byla především pomoc při výuce pěstitelských prací na ZŠ v Boskovicích, systematická celoroční práce s mládeží se váže k roku 2000 a celostátní výtvarné a polytechnické soutěži vyhlášené republikovou radou Zahrádkářského svazu, do které se zapojují všechny boskovické mateřské a základní školy. Základní organizace také pomáhá zajišťovat chod Kroužku mladých zahrádkářů. Vznikl díky spolupráci s boskovickými školami v roce 2002 a jeho činnost je zaměřena na témata okresní soutěže Mladý zahrádkář, kde boskovické děti pravidelně získávají výborná umístění.
„Současná činnost základní organizace staví na zkušenostech a odborných znalostech zakladatelů a průkopníků organizované zahrádkářské činnosti cílevědomě doplňované činorodou prací současných představitelů. V současnosti má boskovická organizace přes 300 členů, kteří pečují o zhruba 30 hektarů půdy s tisíci stromy jádrovin, peckovin a keřů drobného ovoce. Tím se významně podílí na péči o životní prostředí a zelené plíce města“, zakončil svůj zajímavý referát Josef Šafář.
Nejbližší plánovanou zahrádkářskou akcí je Regionální výstava drobného ovoce, zeleniny a okrasných dřevin „Zahrada boskovicka 2008“, kterou pořádá Základní organizace Boskovice společně s Arboretem Šmelcovave dnech 18.-20. října 2008. Výstava se bude konat v Zámeckém skleníku Boskovice a v jejím průběhu bude zajištěna odborná poradenská služba, ochutnávka ovoce a prodej odborné literatury.
Závěrem tedy zbývá snad jen popřát boskovickým zahrádkářům mnoho dalších let plných pěstitelských i osobních úspěchů, odpovídající ocenění jejich záslužné a užitečné práce a spoustu nových aktivních členů.
Lenka Herzová


Podobné články:
Do nové sezóny bez závazků - ze dne 15.03.2010 (2)
Úvodní duel rozhodl obránce - ze dne 15.03.2010 (2)
Fotbalová DIVIZE - ze dne 02.06.2008 (2)
Konkurzní řízení na funkci ředitelky - ze dne 08.04.2008 (2)
Zubaři DUBEN - ze dne 06.04.2008 (2)
Volejbalistkám se na lepší časy neblýskalo - ze dne 06.03.2008 (2)
Zaměřují se na prevenci kriminality - ze dne 14.02.2008 (2)
Projektový den ve firmě Lescus Cetkovice - ze dne 21.06.2021 (1)
Řeší nepřehlednou křižovatku - ze dne 21.06.2021 (1)
Audit pochybení neshledal - ze dne 21.06.2021 (1)
Hřiště rozšířily nové prvky - ze dne 19.06.2021 (1)
Blanensko i s Koudelkou smetlo Olomouc - ze dne 19.06.2021 (1)
Občané navrhnout další projekty - ze dne 10.06.2021 (1)
Čertovská vinotéka dále rozvíjí své zázemí - ze dne 10.06.2021 (1)
Festival Boskovice podle plánu - ze dne 07.06.2021 (1)
Školáky navštívila spisovatelka - ze dne 07.06.2021 (1)
Triatlonová sezóna Elite Sport Boskovice byla zahájena - ze dne 03.06.2021 (1)
V Boskovicích proběhne gurmánský festival - ze dne 02.06.2021 (1)
Cyklovýlet VAS letos bude - ze dne 01.06.2021 (1)
Připravují další cyklostezku - ze dne 29.05.2021 (1)

Všechny články z tohoto čísla (14/2008):

Rubrika: Zpravodajství
Aktuální provozní doba Městských lázní Boskovice pro veřejnost 5.5. - 11.5. 2008
Aktuální provozní doba Městských lázní Boskovice pro veřejnost od 8.5. do 14.5. 2008
Boskovice mají dvojí důvod k oslavám
Boskovičtí zahrádkáři slaví 50 let založení své organizace
Břehy přehrady Křetínky jsou zase čisté
FREESTYLE SHOW poprvé v Boskovicích
Kunštát uctí českého krále
Letos poprvé ochutnávali aneb ... O víně při víně
Lidé oslavili Den Země
Na placená parkoviště s novými kartami
Na zebru jen bezpečně
Novinky z Boskovic . . . .
Novinky z Kunštátu ....
Novinky z Letovic . . . . z jednání městské rady
Pochoutky na letošní Vánoce nakoupí Letovičtí v Penny Marketu
Růžová jízda proti rakovině prsu zamířila do Brna
Rychlíky v Letovicích ani Adamově zastavovat nebudou
Stíhačky pročísnou oblaky
Škola prokoukne novými okny
Také v Knínicích rozhodují peníze
V Benešově nespí na vavřínech
Výrobci ze střední Moravy drží vysokou laťku
Zjednodušení cestování rodičů s dětmi za hranice
Zubní pohotovost na Boskovicku - KVĚTEN 2008

Rubrika: Kultura
Když se podaří, co se dařit má
Panorama hostí Dny evropského filmu
Prožijte prvomájový večer ve Zvonokosech
RH Big Band rozezněl skleník
V galerii Otakara Kubína vystavuje Emanuel Ranný

Rubrika: Sport
Basketbalisté triumfovali
Boskovické vzpírání: žáci vybojovali dvojnásobné vítězství
Boskovičtí florbalisté zakončili výbornou sezónu
Divize - skupina D
Florbalový Orli znovu bodovali
Hráči šprtce obhájili prvenství
I letos čeká letovické kurty nabitá sezóna
Nasazení rozhodčích OFS Blansko - 20. kolo
Nasazení rozhodčích OFS Blansko 21. kolo
Nasazení rozhodčích OFS Blansko 22. kolo 10. – 11. 5. 2008
Nobica na Rousínov nestačila
Nobica slaví nečekanou výhru
Odešel z našich řad
Úřední zprávy z OFS Blansko
V aprílovém počasí jeli cyklisté Valchovský kameňák
Vorlický chce z hráčů udělat jeden tým
Výběry OFS dosáhly vynikající výsledky
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 20. kolo, 26. – 27. 4. 2008
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 21. kolo, 3. – 4. 5. 2008

Rubrika: Černá kronika
Svodky Městské Policie Boskovice
Z policejního zápisníku

Rubrika: Napsali nám
A přidám dva kameny…
Máj lásky čas, sladká soutěž Českého rozhlasu Brno
Pálení čarodějnic - původ a historie
Potřetí pro hospic
Vítejte v projektu MAFRA – Studenti čtou a píší noviny.
VÝSTAVA OBRAZŮ ANNY KOCMANOVÉ ZAHÁJENA
Vzpomínka na oblíbeného zpěváka a hudebníka
Žáci Základní školy v Křetíně přivítali jaro