Boskovická opozice napadla vedení města za neplnění volebních slibů a neprůhledné vedení nemocnice

Autor článku: Václav Stoupal, pro číslo 15/2007, vloženo dne 10.04.2007

[Stálý odkaz na článek]

Boskovice * S ostrou tiskovou zprávou opozičních zastupitelů přišel minulé úterý na oficiální tiskovou konferenci města Boskovice Vladimír Jakubec ze Sdružení nestraníků. Ten společně s pěti dalšími zastupiteli vyčítá vedení města kroky, které provedlo či naopak neprovedlo v souvislosti s boskovickou nemocnicí. Opozice tvrdí, že postup radnice není v souladu s předvolebními sliby a že jí vedení města upírá právo na informace a tím znemožňuje vykonávání zastupitelského mandátu. To vedení města rezolutně odmítá.
Vladimír Jakubec využil možnosti vystoupit na tiskové konferenci, před jejímž začátkem rozdal novinářům čerstvou tiskovou zprávu, která se týká převodu a hospodaření nemocnice. Starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek, místostarostka Jaromíra Vítková i tajemník boskovické radnice Pavel Vlach byli jeho jednáním očividně zaskočeni. Se zprávou totiž nebyli seznámeni a dostali se k ní až v průběhu řádné tiskové konference poté, co jim byla na požádání zkopírována. „Chtěl bych vás informovat o tom, že hned po volbách se deset opozičních zastupitelů dohodlo, že budou společně a pravidelně informovat občany a celou veřejnost o tom, jakým způsobem se jim daří nebo spíš nedaří uskutečňovat volební programy. Zastupitelstvo odmítlo prostřednictvím médií, které jsou financovány z veřejných peněz, zveřejňovat naše informace, tak jsme se rozhodli takto. Moje dnešní přítomnost je první pokus. Upozorňuji, že to je společná iniciativa a moc bych si přál, aby to tak bylo vnímáno. Příště sem přijde někdo jiný a to téma bude rozšířeno, nebude to jen téma nemocnice, “ obhájil své jednání Jakubec s tím, že jeho kolegové si plní pracovní povinnosti v zaměstnání. Z deseti opozičních zastupitelů však tiskovou zprávu podepsalo pouze šest: Dušan Sušil, Jiří Pevný, Vladimír Farský (všichni z KSČM), Michal Staněk a Josef Přibyl (Nestraníci pro Moravu) a Vladimír Jakubec (Sdružení nestraníků).
A co tedy opozici vadí? Opoziční zastupitelé se domnívají, že radnice zradila voliče tím, že neudělala dost pro to, aby byla boskovická nemocnice převedena pod kraj - všech devět kandidujících stran prý mělo ve volebním programu jako hlavní prioritu právě převod nemocnice. „Bývalá okresní nemocnice v Boskovicích zůstává od roku 1995 jako jediná v Jihomoravském kraji v majetku města a nevyužila reálné možnosti zařadit toto významné regionální zdravotnické zařízení do sítě řízené a financované JMK,“ píše se doslova ve zprávě s tím, že stav hospodaření s majetkem města je neudržitelný, že jsou občané diskriminováni a že městské rozpočty jsou určeny pro školy, sociální služby, komunikace, koupaliště či výstavbu městských bytů. Současná reprezentace prý maří veškeré snahy opozičních zastupitelů, kterým se nepodařilo prosadit ani jeden z vlastních návrhů řešení. Město se prý také v souvislosti s nemocnicí zadlužilo úvěry. „Přes neustálá utvrzování, že je s nemocnicí vše v pořádku, nejsou k dispozici konkrétní informace o hospodaření nemocnice. Na konkrétní dotazy vedení nezná odpovědi, ředitel nemocnice nás odkazuje na dozorčí radu, členové dozorčí rady rovněž informace nemají. Šušká se, že nemocnice je ve značných ztrátách a to nás znepokojuje,“ zopakoval Jakubec.
Poklidná tisková konference se tak v závěru zvrtla v ostrou výměnu názorů. Starosta Boskovic Josef Dohnálek okamžitě na vznesené výpady reagoval. „Tiskovou zprávu mám k dispozici několik minut, ale to, co je tady proklamováno, je ve své podstatě dezinformace a lež. A lhát se nemá. My nic nezastíráme, nemocnice nemá problémy, jak vy tvrdíte,“ byla první reakce starosty. Podle jeho slov město nemá žádný úvěr v souvislosti s nemocnicí, jen dalo ručení nositeli úvěru, kterým je společnost Nemocnice Boskovice. Obvinění, že bývalé vedení radnice nevyužilo možností převést nemocnici na kraj považuje Dohnálek jako absurdní. „Proč se na to ptáte nového vedení? To je jako byste se mě ptal, proč jsme v roce 1938 vyklidili pole při Mnichovské dohodě. To mi nepodsouvejte. Dál píšete, jak je město zatěžováno provozem nemocnice. V rozpočtu města ale není kolonka pro provoz nemocnice. Vy jste zastupitelé a vy to dobře víte. Provozně nás zatěžuje například městská správa sociálních věcí, ale to ve vašich slohových pracích nepíšete, protože to se vám nehodí,“ reagoval dále starosta města.
Starostovi v textu vadilo i podsouvání dalších nepravdivých informací. „Není také pravda, že všechny nemocnice v kraji jsou financovány ze státního rozpočtu. Pominu, že to není státní rozpočet ale krajský, protože fakultní nemocnici u nás asi stát těžko zřídí. A například nemocnice v Blansku krajem financovaná také není.“
Podle Jaroslava Dohnálka si opoziční zastupitelé vybírají ty argumenty, které se jim hodí. Jednání s krajský úřadem jsou prý velmi obtížná, protože kraj nemá v současné době vůbec jasno, jak dále naloží s nemocnicemi, které sám provozuje, natož aby věděl, jak se postarat o ty, které by o převod měly zájem. „A že neplníme volební sliby? Byl jsem jeden z těch, kdo vytvářel volební program ODS. Byli jsme pro převod boskovické nemocnice, ale ve chvíli, kdy nám bude zaručeno její plnohodnotné fungování. To nám nebylo nikdy garantováno. A já nebudu ten starosta, který by inicioval převod nemocnice na kraj a ten kraj pak odsud odtrhl dětské oddělení, ortopedii či něco jiného a nechal tady jen základní obory. Kraj nám to na jednání neuměl deklarovat a zajistit, že by se tak nestalo. Proto to vypadlo z programového prohlášení rady města. Diskutovalo se to na zastupitelstvu, a proto nechápu, proč vedete tento boj,“ uzavřel Dohnálek.
Ke skutečnému hospodaření nemocnice se vyjádřil její jednatel Jaroslav Černý. Ten si však neodpustil poznámku, že si nedovede představit, že by například na veřejném zastupitelstvu v Blansku někdo vůbec diskutoval o převodu tamější městské nemocnice. Většina městských nemocnic v republice totiž hospodaří podstatně lépe než ty krajské. „To je prostě fakt. A od prvního dubna loňského roku hospodaří samostatně i Nemocnice Boskovice, s.r.o., slavíme vlastně roční výročí. Předběžný hospodářský výsledek za rok 2006 je nula. To znamená, že nemocnice nemá dluhy. Je nutné si uvědomit, že žádná nemocnice u nás není placena od státu a že téměř 99 % chodu těchto zařízení je placeno pojišťovnami. Není proto možné strašit lidi, že zatěžujeme rozpočet města a že jim bereme peníze na opravy chodníků, to přece není pravda,“ řekl.
Při hodnocení hospodaření nemocnice je nutné brát v potaz i skutečnost, že první faktura od VZP za duben 2006 činila necelých 11,5 milionu korun. „Postupně jsme to vyrovnávali a zálohová platba dosáhla 14,1 milionu. Záloha za leden 2007 už byla skoro 15,2 milionu, ale skutečná faktura byla ještě o milion vyšší. To jsou jasná čísla, že pacienti dostali k nemocnici důvěru a ta je umí léčit,“ zhodnotil roční provoz jednatel Černý s tím, že dnes s vedením města jedná o dalším vzrůstu výkonnosti a o rozšířeních některých oborů.
Společnost nemocnice si na počátku své existence skutečně musela vzít půjčku na vykoupení majetku ve výši 35 milionů korun a zřídit 15timilionový kontokorentní úvěr na provoz. „To bylo v dané situaci nezbytné pro zajištění chodu nemocnice. Vše splácíme v termínech a Českou spořitelnou jsme hodnoceni jako jeden z nejsolidnějších klientů,“ vyvrátil pochybnosti Jaroslav Černý.
Nemocnice však není zabezpečena jen ekonomicky. „Vyřešili jsme lékařskou pohotovost ale také systém registrace, kdy jsme plně zapojeni ve všech platných sítí registrací, které pod bývalým provozovatelem IN nebyly. To se zabezpečilo jen pod jednou podmínkou, a to právě proto, že to je městská nemocnice, že máme plnou politickou podporu a pracujeme v součinnosti,“ dodal Jaroslav Černý.
Ani předseda dozorčí rady nemocnice Pavel Vlach nevidí v zdravotnickém zařízení problém. „Přesto, že jsme nebyli jako rada oficiálně zanesení do rejstříku, protože bývalá dozorčí rada fungovala nezapsaná jako sešlost nějakých strýců, informace od nemocnice jsme dostali. Scházíme se každé dva měsíce, i když podle pravidel by stačilo jednou ročně, a dohodli jsme se, že dokud nebudeme mít hospodářský výsledek potvrzený auditem, nebudeme o něm ani jednat. Je však jasné, že panu jednateli se podařilo postavit ekonomickou mrtvolu na nohy. Nevidím proto žádné důvody k tak tvrdému obviňování,“ vyjádřil se Vlach.
Opoziční zastupitel Vladimír Jakubec však trval i v závěru diskuse na tom, že město šanci na převod nemocnice propáslo. Znovu také zopakoval, že nemocnice je provozována na úkor rozpočtu města. Svá tvrzení ale blíže neupřesnil. „Odpovím, až budeme znát skutečný výsledek hospodaření,“ uzavřel.


Podobné články:
Zákaz návštěv v nemocnici - ze dne 04.01.2022 (1)
Blansko vybralo místo pro velkokapacitní očkovací centrum - ze dne 26.01.2021 (1)
Nemocnice jsou nově odběrovými centry - ze dne 06.10.2020 (1)
Nemocnice Blansko se stala odběrovým místem na Covid-19 - ze dne 30.09.2020 (1)
Nemocnice obnovují návštěvy - ze dne 05.07.2020 (1)
Nemocnice pokračuje v modernizaci přístrojů - ze dne 15.06.2020 (1)
Pacienty vyšetří v Nemocnici Blansko nový mamograf - ze dne 19.02.2020 (1)
Boj za zdravou prostatu aneb „Listopad pro muže“ v Nemocnici Blansko - ze dne 05.11.2019 (1)
Nový analyzátor na oddělení klinických laboratoří v Nemocnici Blansko slavnostně zahájil svůj provoz - ze dne 30.09.2019 (1)
Světový den bez tabáku v Nemocnici Blansko ve čtvrtek 31.5. - ze dne 21.05.2019 (1)
DEN MELANOMU v Nemocnici Blansko, tentokrát v pondělí 13.5.2019 - ze dne 23.04.2019 (1)
Nemocnice Blansko zahájila zcela nový provoz MAGNETICKÉ REZONANCE - ze dne 04.12.2018 (1)
Boj za zdravou prostatu aneb „Listopad pro muže“ v Nemocnici Blansko - ze dne 07.11.2018 (1)
V Nemocnici Blansko se bojovalo za zdravá prsa. Již po sedmé - ze dne 01.10.2018 (1)
Již po deváté ovládl Nemocnici Blansko DEN PRO DĚTI - ze dne 11.09.2018 (1)
Boskovickou nemocnici čekají soudní jednání - ze dne 01.06.2018 (1)
NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ, novinka v Nemocvičně v Blansku - ze dne 23.05.2018 (1)
Makáme pro Kryštůfka, CHARITATIVNÍ SPORTOVNÍ DEN V NEMOCVIČNĚ - ze dne 02.05.2018 (1)
Světový den Parkinsonovy nemoci v Nemocnici Blansko - ze dne 05.04.2018 (1)
DEN MELANOMU v Nemocnici Blansko, tentokrát v pondělí 23.4.2018 - ze dne 03.04.2018 (1)

Všechny články z tohoto čísla (15/2007):

Rubrika: Zpravodajství
Boskovická opozice napadla vedení města za neplnění volebních slibů a neprůhledné vedení nemocnice
Budou kontrolovat tachometry
Den otevřených dveří přilákal řadu zájemců nejen o zemědělskou techniku
Nakonec podepsali dohodu, firma tak postaví halu
Nehod ubylo, tragických následků ne
Policie informuje
Sociální služby povede ředitelka
Z našeho pohledu

Rubrika: Kultura
Jaro – čas květin v Lebišově zahradnictví
Jedinečné Poklady Boskovicka v Praze
Není vejce jako vejce
Oslava Dne učitelů na ZŠ Křetín
Představujeme: Novodobý Kelt Aleš Olesov
Velikonoce jsou svátkem radosti a naděje
Velikonoční jarmark ve Veselici
Z proutí dělá nejenom krásné velikonoční pomlázky

Rubrika: Sport
Bambasácká desítka podesáté
Boskovické volejbalové kadetky udělaly pokrok, skončily osmé
Divize
Fotbalový servis
Kassici: Rozpisy vyjížděk
Nasazení rozhodčích OFS Blansko
Nejmladší vzpěrači skončili opět třetí
Nobica přišla o domácí neporazitelnost
Okresní hokej
Olympia zase doma ztratila, ale pomohla Blansku
Šafařík: V Rájci chceme bodovat
Výbornou tréninkovou školu získávají na kempech
Vyhlásí nejlepší sportovce

Rubrika: Hubneme
Hubnutí a tepová frekvence - pokračování

Rubrika: Napsali nám
Beseda se spisovatelkou
Janáček opět zazpíval
Na boskovické ZUŠ se daří komorní hře
Projekt Celé Česko čte dětem také ve Svitávce
Ve Svitávce opět odměňovali nejlepší sportovce