BOHATOST ČEŠTINY VE ZNAMENÍ „TMY“ ... 3. ROČNÍK PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE MÁ SVÉ VÍTĚZE

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 11/2016, vloženo dne 07.07.2016

[Stálý odkaz na článek]

Třetí ročník Ceny Susanny Roth, překladatelské soutěže organizované Českými centry a Institutem umění – Divadelním ústavem, zná své vítěze. Třináct mladých bohemistů z celého světa přijede v červenci do ČR na Bohemistický seminář, který se v letošním roce bude konat zejména na Moravě ve dnech 14.–18. července 2016. Znalci češtiny se letos museli utkat s nelehkým zadáním: překladem úryvku prozaické prvotiny spisovatelky Anny Bolavé Do tmy. Do „souboje s bohatou češtinou“ se přihlásilo téměř 140 zájemců z dvanácti zemí včetně Jižní Koreje a Japonska.

Čeština je všeobecně považována za složitý jazyk a pod tlakem mnoha jiných jazyků, především angličtiny, je zapotřebí vytvářet příležitosti, které češtinu budou nejen připomínat, ale i propagovat. Snaha připomínat krásu mateřského jazyka v zahraničí vedla organizátory k realizaci soutěže pro mladé bohemisty nesoucí jméno renomované švýcarské bohemistky a překladatelky. Soutěž přispívá k většímu povědomí o České republice. Mladí překladatelé se snaží proniknout do myšlení českých autorů i jejich mentality. Pracují se slovní zásobou, stylem, hovorovou variantou jazyka, je potřebné zvládnout překlad přísloví i rčení. Soutěž vzbuzuje zvědavost, která mnohé láká vydat se do Česka i za předpokladu, že nevyhrají. Literární soutěž jako nástroj propagace naší země v zahraničí se osvědčila.

VIKTOR DEBNÁR, VEDOUCÍ LITERÁRNÍ SEKCE INSTITUTU UMĚNÍ:
„V oblasti podpory určené začínajícím bohemistům a překladatelům, jinými slovy řečeno další generaci šířící dobré jméno české literatury a obecněji kultury, se jedná o zcela ojedinělou aktivitu. Cílem této ceny je také podporovat současnou kvalitní českou literaturu a její prezentaci v zahraničí, mimo jiné vydáním knihy vybraného autora v cizích jazycích – v letošním roce se rýsují možnosti vydání polského a ukrajinského překladu.“

ZE ŠUMAVY DO TMY

Koncept soutěže je daný. Oslovuje začínající překladatele do 40 let, podmínkou je přeložit úryvek vybrané současné prózy českého autora do 40 let. O výběru rozhoduje odborná porota, jejíž letošní volba padla na knihu Do tmy Anny Bolavé, nadějné literátky, nositelky ceny Magnesia Litera za prózu. Výzvu k účasti do překladatelského klání přijali mladí literáti z Tokia, Londýna, Budapešti, Bukurešti, Vídně, Berlína, Mnichova, Varšavy, Kyjeva, Moskvy, Madridu, Sofie, Soulu a Záhřebu.

CELKEM PROSTÝ SYSTÉM
Odborné komise v jednotlivých zemích jsou jmenovány ředitelem příslušného českého centra. Tvoří je zejména bohemisté, překladatelé či nakladatelé, kteří mají češtinu „v krvi“. V každém jazykovém teritoriu bývá oceněn pouze jeden uchazeč, letos však byla učiněna výjimka v podobě dvou vítězů z Ukrajiny na základě vyrovnané úrovně jejich překladu. Letošní cenou pro nejlepší překladatele je účast na speciálním workshopu v Praze a následně – současně s dalšími bohemisty z celého světa (letos 62 přihlášených!) – na Bohemistickém semináři pořádaném Moravskou zemskou knihovnou ve dnech 14.–18. července s literárními zastávkami v Brně, Olomouci, Kunštátě a Lysicích.

POLSKO OPĚT NA ŠPICI

Do akce se zapojilo celkem třináct z dvaadvaceti destinací, ve kterých působí Česká centra. Díky spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Záhřebu se cena dostává i do Chorvatska. Největší zájem o účast v soutěži byla stejně jako loni v Polsku, kde odborná porota nakonec posuzovala práci čtyřiceti polských překladatelů. Oproti minulým ročníkům byl letošní text velmi náročný. Svým charakterem se totiž jedná spíše o poezii v próze, což může být pro začínající překladatele velmi obtížný žánr.

PETR JANYŠKA, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA VARŠAVA:
„Ve Varšavě se nám přihlásilo a elektronickou podobu originálního textu si vyžádalo
64 osob. O soutěž je v Polsku zájem. Vysoké číslo neznamená, že všichni nakonec pošlou překlad, někteří se zastaví v půlce a pro jiné bude moc těžký.“

Výuka češtiny a podpora bohemistiky tvoří jednu z priorit Českých center. K certifikovaným jazykovým zkouškám se každoročně hlásí skoro stovka studentů. Češtinu učí 50 lektorů na 14 Českých centrech v zahraničí (Berlín, Budapešť, Bukurešť, Kyjev, Londýn, Milán, Mnichov, Moskva, New York, Paříž, Sofie, Tokio, Varšava, Vídeň). Ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP) se na 9 pobočkách v zahraničí skládají mezinárodní certifikované zkoušky z češtiny.

Česká centra organizují v oblasti literatury stovky akcí ročně. Pořádají veřejná čtení spisovatelů, prezentují knihy vydané v cizích jazycích ve spolupráci s místními institucemi a partnery. Podporují českou účast na mezinárodních knižních veletrzích. Iniciují překlady české literatury do cizích jazyků. Jednou z našich hlavních priorit je také podpora výuky českého jazyka v zahraničí. Jazykové kurzy jsou pro studenty mimo jiné zdrojem informací o Česku a jeho reáliích. Daří se zaujmout stále více studentů češtiny napříč všemi věkovými kategoriemi. Například v loňském prošlo výukou češtiny
2 063 studentů, což je o 237 studentů více než v roce 2014.

O SUSANNĚ ROTH (1950-1997)
Významná švýcarská překladatelka, bohemistka, literární kritička a vědkyně. Česky se začala učit na počátku sedmdesátých let v Curychu, v r. 1972 dostala stipendium na Univerzitě Karlově v Praze.
V roce 1992 založila českou pobočku nadace Pro Helvetia v Praze, později zastupovala tuto nadaci
v Bratislavě; organizovala kulturní výměny, zprostředkovávala stipendia, výstavy, koncerty
či divadelní zájezdy. Mezi české autory, jejichž díla přeložila, patří Daniela Hodrová, Petr Chudožilov, Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Jiří Kratochvil, Ladislav Klíma, Eda Kriseová, Jan Trefulka
a především Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Je autorkou knihy Laute Einsamkeit und bitteres Glück: Zur poetischen Welt von Bohumil Hrabals Prosa (Bern, 1986; česky Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: K poetickému světu autorových próz, Praha, 1993) a editorkou sborníku Hommage a Bohumil Hrabal (Frankfurt am Main, 1989).

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila téměř 2,5 mil. návštěvníků. Z toho více než 230 uskutečněných akcí patří do kategorie „literatura“. Od srpna 2015 vede Česká centra Zdeněk Lyčka.
Podle analýzy Economic ImpacT v roce 2015 přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí dalších 2,84 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 3,84 Kč pro propagaci země. www.czechcentres.cz

Kontakt:
Oddělení komunikace a marketingu
Petra Jungwirthová,
tisková mluvčí Českých center:
M: 725 890 030,
E: jungwirthova@czech.cz;
komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251.Všechny články z tohoto čísla (11/2016):

Rubrika: Zpravodajství
Boskovičtí zastupitelé souhlasí s převzetím sokolovny
Dálnice D52 u Pohořelic se dočká nového povrchu
Finálová třináctka soutěže Vesnice roku je kompletní
Hašek poděkoval hasičům a policistům za zásah v Nedvědici
Hejtman se setkal s politickými vězni a členy Českého svazu bojovníků za svobodu
Jezdecký den ukázal krásu koní i šikovnost žokejů
Jihomoravští i dolnorakouští záchranáři budou moct zasahovat i u sousedů
Koupaliště dostala nový přítok nebo dětské hřiště
Kraj podpoří mládežnický fotbal na jižní Moravě
Kraj podpoří opravu mostu v Kyjově
Kraj podpoří výstavbu Janáčkova kulturního centra 100 miliony korun
Kulturní dům získá nové vybavení
Léto ve znamení uzavírek
Mateřské školy v provozu i o prázdninách
Memorandum umožní další rozvoj terénní cykloturistiky na jižní Moravě
MSSS Boskovice oslavila 25 let existence
Na náměstí umístí hodiny
Na úřadě zaplatí kartou
Naletěla podvodníkům
Navrhnou nominace na čestná občanství
Nechají restaurovat okrasný křížek
Nechají rozhodnout občany o opravě chodníků
Otevřeli památky pro veřejnost
Přes léto opraví silnice i chodníky
Rada projednala analýzu smluv s Letištěm Brno a rozhodla o jejím úplném zveřejnění
Řidiči by měli objet Tuřany po obchvatu do sedmi let. Ve hře jsou evropské dotace
Slunečné počasí láká, kempy očekávají navýšení turistického zájmu
Snaží se vyřešit sesouvající se půdu
Společnost Alps Electric Czech, s.r.o. spolupracuje s odbornými školami v regionu
Sportovní hala ve Svitávce má zelenou, zvítězila výraznější varianta
Stanovili síť sociálních služeb
Stav nebezpečí v Nedvědici skončí k půlnoci. Chemikálie jsou pryč
Udělí Ceny za kulturu
V Kuřimi se tvořily dlouhé kolony
V Paprsku slavili Majáles
Završili své studium
Znovu obnoví solární elektrárnu?
Zpoplatní parkování na náměstí

Rubrika: Kultura
Letní výtvarná dílna v Galerii města Blanska
Na slavnostech vystoupí Kristína
Naturisti a humoristi mladého súčasného sochárstva na Slovensku
Prázdninové půlení v Letovicích

Rubrika: Sport
Aikidisté se loučili se sezonou
Blansko slaví návrat do MSFL
Boskovice se loučily remízou
Červená zahrada hostila turnaj Žijeme hrou
Druhá na Diamantové lize
Letovice hostily historický jarmark
Okresní výběr skončil čtvrtý
Plavci na letním poháru
Spíďa cup podesáté
Úspěšné vystoupení stolních hokejistů
Ve Spešově byl nejrychlejší Kozel
Zakončili letošní sezonu

Rubrika: Představujeme
Boskovická společnost Gatema hledá cesty, jak dobré věci dělat ještě lépe dělat

Rubrika: Černá kronika
Dvě havárie zavinil alkohol
Koupání v lomu zhořklo
Mříž nebyla překážkou
Musel si zajet pro cigarety
Nestyděl se okrást seniora
Oba řidiči na místě zemřeli
Občerstvit se nepřišel
Odložený notebook zmizel
Podcenili zbytkový alkohol
Potřeboval fotopast
Sprejer poničil svým nápisem stěnu podchodu na blanenském nádraží
Svědci přihlaste se
Zloděj sebral křovinořezy, postřikovače a sadu kol
Zloděj si odnesl trezor
Způsobil majitelům firmy škodu za skoro sto tisíc korun

Rubrika: Napsali nám
3 tipy kam na výlet na elektrokole
BOHATOST ČEŠTINY VE ZNAMENÍ „TMY“ ... 3. ROČNÍK PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE MÁ SVÉ VÍTĚZE
Děti z Klokánka dostaly nové brýle
Dětská soutěžní přehlídka olešnický kvítek - 8. 10. 2016
Gourmet Brno 2016 – slaď svoje chutě
Hyundai má nového šéfa marketingu pro Evropu
Japonsko ocenilo brněnské vědce
Kaufland startuje další věrnostní akci, tentokrát s Jamiem Oliverem
Na brněnském Prigl festivalu se představí hvězdy elektronické hudby
Nová metoda znamená naději pro pacienty s VPMD
Poličské muzeum nabízí šedesát způsobů jak se zabavit
Potvrzeno - muži se na dovolenou dokáží sbalit úsporněji!
Řezbáři oživí postavy z historie hradu
Startuje první ročník Startupu roku! Cílí na mladé firmy, které se nebojí experimentovat
Školáci z brněnské školy v Rozmarýnově ulici získali truhlici markraběte Jošta
Technické vzdělávání: Spolupráce firem a škol má rezervy, zaostává i role státu
Televizní stanice Skupiny Barrandov v minulém týdnu opět překonaly rekordy sledovanosti
V ČR je možné staré elektro a baterie poslat k ekologické likvidaci zdarma balíkem
Ve čtvrtek 7. 7. 2016 startuje devatenáctý ročník Týdnů pro divočinu
Veselá Harmonika
Zdravé lesy ochrání před povodněmi i suchem nejefektivněji